Krajský úřad Olomouckého kraje ke kapli a obecním majetkům v Ospělově (středisková obec Ludmírov)

 c
  
K uvedenému příkazu krajského úřadu z 22.7.2015 vydala starostka obce tato rozhodnutí zaslané elektronicky dne 3.8.2015
..