Nabídka na návrh na provoz kapleObec Ludmírov a Olomoucké arcibiskupství ŘK církve
Na vědomí
Ústavní soud a Univerzita Palackého, Hanáčtí partneři organizovaného zločinu a Konopná církev


Vážená paní starostko a oslovení

Nejprve přeji všem z Ospělova pevné zdraví a stálou pohodu.

Sdělte prosím - než s vyjádřením zastupitelstva odešleme avizovaný list papeži do Vatikánu a také v kopii předsedovi a soudcům ústavního soudu a rektorovi a členům kolegia rektora ÚP ke kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově a společné modlitbě za odpuštění dne 10. 10. 2016 za spáchané zločiny na nevinných, kterou bych rád vedl v Ospělově s panem arcibiskupem Graubnerem, kdy nám 7 let sdělujete, že ŘK církev má vydat podmínky (provozní pravidla) kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově, ale ŘK církev není vlastníkem a nemůže a nechce k obecní kapli v Ospělově vydávat podmínky (provozní pravidla) - sdělte prosím,
1)    Byla nabídka dvou nevládních organizací realizujících výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék) na provozní pravidla kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově ze dne 25. 8. 2016 předána zastupitelům, jak bylo žádáno? Viz http://ludmirov.blogspot.cz/2016/08/pozdraveni-navrh-na-provoz-kaple.html
2)    Pokud by kdokoliv, pan arcibiskup, ústavní soudci nebo akademici a další přímí a vedlejší účastnici výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) projevili zájem o společnou vigilii za zabité a umučené státními orgány konfiskacemi výzkumnické farmy konopí v Ospělově na Světový den pro duševní zdraví dne 10. 10. 2016, lze očekávat, že do této doby bude svoláno zastupitelstvo a zde tato věc (návrh - provozní řád kaple) řádně projednána, pokud bude v programu schválen bod programu – Provozní řád kaple v Ospělově. Na webu obce jsem termín zastupitelstva nenašel.
3)    Po vašem rozhodnutí bychom panu rektorovi a předsedovi ústavního soudu poslali níže uvedenou žádost o informace a pozvánku na společnou modlitbu. Taktéž panu arcibiskupovi, i když tam je pravděpodobnější osobní jednání v Olomouci, jde o ekumenický akt.

Dne 4. 9. 2016

Žadatel o informace:
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962
Přechodně a korespondenčně:
Konopí je lék,z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6


Ústavní soud a Univerzita Palackého a partneři

Sdělte, zda je v souladu s právní předpisy a judikaturou mít jako důkazy u ústavní stížnosti správní spisy ÚS, a to nejen mne vedeného pod č.j. SPR ÚS 3/16 a s touto níže doloženou předmluvou k osmé meritorně totožné osmé ústavní stížnosti a tyto správní spisy být nejen důkazním materiálem spisu osmé meritorně totožné ústavní stížnosti, ale také důkazem k návrhu na vyloučení všech ústavních soudců sedmi senátů  kryjících organizovaný zločin, lží, že konopí je prekurzor a vyloučení (dosud na 100% nevyřešeno) předsedu ÚS, který na tyto ústavní soudce, kteří zcela vědomě lžou a podvádí a kryjí zločin, odmítá podat návrh na kárné řízení a ÚP Olomouc a její rektor mají z Ceny Františka Palackého předsedovi ÚS v roce 2016 na ostudu zaděláno, protože to v roce 2014 věděli a akademické orgány a funkcionáři včetně rektora měli důkazy i v roce 2015, zejména Právnická fakulta ÚP. Přesto byl předseda ÚS nominován a cenu získal. Nejen s čerstvou absolventkou Mgr. Vandou Dvořákovou budeme o příštím víkendu žádat absolventy ÚP o podporu odnětí této ceny za podporu organizovanému zločinu předsedou ÚS.

Děkuji za výš čas a zájem, který jste žádosti o informace věnovali

Žadatel o informace:
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962
Přechodně a korespondenčně:
Konopí je lék,z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6


Příloha k rozhodnutí ve věci SPR ÚS 3/16 a nabídka všem soudcům ÚS a členům kolegia rektora ÚP na společnou modlitbu za odpuštění v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově dne 10. 10. 2016 na Světový den pro duševní zdraví v 16.55 hod.

Předmluva k osmé ústavní stížnosti na justičně exekutivní kartel a korupci u Nejvyššího soudu a státního zastupitelství, ministerstva spravedlnosti, vnitra a Ústavního a dosud i Evropského soudu pro lidská práva od roku 2012 – naléhavost zřejmá ve vyloučení všech mafiánů v talárech, kteří lžou, že konopí je prekurzor a oni mají razítka lhát posvěcená organizovaným zločinem, viz tváře strůjců a vykonavatelů organizovaného zločinu na http://constitutional-court.blogspot.com/.


Krajský soud v Ostravě                                                V Olomouci dne 5. 9. 2016
 - pobočka v Olomouci             
Studentská 1187/7
779 00 Olomouc


Věc: dodatek žaloby č.j. 59 A 19/2016


Dodatek žaloby proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 zákona číslo 150/2002 Sb., s. ř. s. spojený s návrhem na odkladný účinek žaloby dle § 73 s. ř. s.  proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 8.7.2016 č.j. KUOK 69982/2016, sp. zn. KÚOK/50014/2016/ODSH-SD/7228 (dále v textu jen „Rozhodnutí“)

Sp. zn. ORA 04.09/2016/12.15 SEČ/ Správní a trestní právo – řidičský průkaz – dopravní legislativa- diskriminace- zákonné povinnosti SUKL a MZ a Vlády ČR -  kanabinoidy a limit 2 ng THC/ml. u uživatele konopných léčiv (drog) dle ust. § 1odst. 1 Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 –judikatura – povinnost a důkazní nouze správního (exekutivního) orgánu od vstupu do EU – legislativa EU k léčivům a bylinám, spotřebitelským právům a obchodním garancím a popřená úmluvami garantovaná blokace kartelu a monopolu dle SFEU a judikatury SDEU a právo na informace.


Žalobce, který již uhradil ČR zákonné soudní poplatky za správní žalobu v naléhavém řízení ve výši 3 + 1 tisíc Kč, celkem 4 tisíce korun českých a mezitím obešel se zmocněncem konopných polí pět
Josef Pospíšil, McA, nar. 25. 3. 1986
Trvalé bytem Horní náměstí 583, 779 00
Adresa pro doručování
Přichystalova 75, 779 00 Olomouc 
Předseda svazu invalidů Art Language Factory, z.s. (čestná funkce)
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Zastoupený k podání dodatku zmocněncem, účastníkem a poškozeným dle § 35, odst.4 s.ř.s.  a 441 o.z. etc.
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232
Sídlo Tylova 963/2, 779000 zadržované změnit rejstříkovým soudem v Olomouci (řeší Vrchní soud v Olomouci k rozhodnutí o projednání lhůty)
Adresa pro doručování
Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
V zastoupení oprávněné osoby a předsedy správní rady
Dušana Dvořáka, MMCA
Konopí je lék, z.s. Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Žalovaný
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 1056/40, Hodolany, 772 00 Olomouc

1.    Žalobce doložil zmocněncem nejen judikaturu, ale také odborné studie podporující tvrzení vědců a občanů-řidičů, že metabolismus kanabinoidů je u dlouhodobých uživatelů konopí zcela odlišný od uživatelů alkoholu při řízení automobilu, což je důkaz pro dopravní legislativu pro cannabisterapii.
2.    Zatímco alkohol se odbourá v čase XY a nepůsobí na psychiku – což nevylučuje jiné poruchy – metabolismus kanabinoidů je odlišný. Přestože psychické ovlivnění není důkazy doloženo, jsou kanabinoidy přítomny v krvi a moči a jsou považovány mylně za aktivní.
3.    Vysvětlení?
4.    Toliko 30-40 % kanabinoidů je metabolizováno a ústěno močovým traktem, 30-40% je metabolizováno a ústěno střevním traktem a 30-40% kanabinoidů je dlouhodobě metabolizováno v tukových tkáních a postupně se vyplavuje.
5.    Ne všechny kanabinoidy jsou zcela metabolizovány nebo působí na nervové tkáně a na psychiku!
6.    Mnoho látek včetně kanabinoidů vyjde z organismu nezužitkovaných (v konopí je přes tisíc látek, údajně až 300 léčivých).
7.    Zcela jinak působí kanabinoidy na psychiku na prvo uživatele a nepravidelné uživatele a zcela jinak (v dobrém i ve zlém) na dlouhodobé uživatele.
8.    Jde o materiální znak činu (výše limitu), jehož odborná argumentace svědčící o právním státě neexistuje a je sankcionována, když je vymáhána.
9.    100% občanů v cannabisterapii, kteří řídí zcela bezpečně zhruba měsíci po zahájení terapie tak nesmí mít Řidičský průkaz, jehož držení je jednou z klíčových podmínek mobility a někdy i jediné formy v dostupnosti zdravotní péče a sociálního života.
10. Žalobce podává prostřednictvím k tomu zmocněného zmocněnce dle § 35,odst.4 s.ř.s.  dodatek jako důkaz, že došlo správním orgánem prvního i druhého stupně k jeho diskriminaci z důvodu jeho náboženství (žalobce je pastorem Konopné církve uctívající pravidelně modlitební předmět a nesmí dle správního orgánu řídit auto – tedy také vykovat funkci), diskriminace víry v prospěšnost vědeckých poznatků (apoptoza buněk rakoviny kanabinoidy doložena 1994 a dodnes nemá konopí v dopravní legislativě vědecký podklad a konopí v lékárně příbalový list a realizovány dopravní studie), diskriminované víry v právní řád, nikoli neřád a popíranou odbornost, nikoliv prosazovanou fušeřinu, amaterismus a demenci státních orgánů, dokládá diskriminaci světového názoru, že soudci a státní zástupci a policisté by neměli být strůjci a spolupachatelé organizovaného zločinu, jako se děje zcela běžně vůči občanům v léčbě konopím ve výzkumu Cannabis is The Cure, kdy si justiční a exekutivní mafie dokonce také u Nejvyššího a Ústavního soudu ČR a Nejvyššího státního zastupitelství a Ministrů (ne) spravedlnosti vymýšlí, že konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, kde by byl také metabolismus jasně zaznamenatelný  – viz mafie ČR doložená i s čísly jednacími a hlavouny, co je kryjí a nepodají kárný podnět na mafii v exekutivě a talárech na http://constitutional-court.blogspot.com/, diskriminace politického a jiného smýšlení, že je správné a bohulibé se organizovanému zločinu mafiánů v exekutivě a talárech nepodvolit a trvat, aby skončili za spáchané zločiny ve vězení, stejně tak úředníci chovající se hůře než za bolševika, což jim napsal i emeritní rektor Palackého univerzity, diskriminace, pokud jde o občana léčícího se konopím bez souvislé legislativy nejen v dopravních předpisech a diskrimovaného nejen z důvodu onkologického zdravotního postižení a všech konsekvencí z toho plynoucí, ale také diskriminace z důvodu značně omezeného  majetku  mít na konopná léčiva za desetitisíce (plevel jako zlato?) a mít na právníky na žalobu na ČR nebo pokaždé na kasační stížnost, např. v této kauze vůči vyloučení zmocněnce při podání žaloby, natož mít na žalobu na ČR za diskriminaci občanů ve věci konopí od usnesení Evropského parlamentu v roce 2004 (Cattaniho zpráva) a judikatury netrestnosti cannabisterapie v lednu v ČR roce 2008 a diskriminace z důvodu postavení invalidy ve 3. stupni bez nároku na podporu ČR a kvalifikovanou terapii ČR a současně neexistenci právního předpisu o trestu za řízení auta při užití léku na odborném fundovaném podkladě, nikoliv demagogii a bludu.  
11. Viz 7 ústavních stížností na organizovaný zločin odmítnutých kartelem meritorně projednat a doložená právní argumentace a důkazy, že konopí není prekurzor a byli zabiti lidé etc. …. http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/
12. Čili za situace, kdy stát vystupuje, jako organizovaná zločinecká skupina neplnící své zákonné funkce, dokonce je popírá, je žalobce diskriminován správním orgánem při řízení auta na základě předpisu o limitu THC v krvi, který si kdosi vycucal z prstu.
13. To odporuje ústavním garancím a označenému § 2  přestupkového zákona vylučujícímu trestnost a doložené judikatuře Nejvyššího správního soudu!
14. Jak zmocněnec v dodatku dokládá, jde o jasnou diskriminaci správním orgánem popírající rovnost před zákonem, kdy si správní orgán svévolně rozhodl, že limit THC 2n/ml. dle nařízení ust. § 1odst. 1 Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 je určen kvalifikovaně, když o tom neexistuje důkaz.
15. Naopak existují důkazy, že Světová antidopingová organizace vedla letité debaty a věc konzultovala s odborníky a měla studie a změna limitu ze 15 na 150 THC ng/ml  neprošla jako na vládě ČR jen tak, kde o tom možná má nějaké informace MZ ČR, ale to gestor předpisu, ani vláda nevědí, protože dle informací, které MZ zapírá vydat běžně, žádné studie realizovány nebyly, a to pro OSN hlásí ČR ke spotřebě na výzkum 50 kilogramů konopných drog ročně, ale nikdo neví, co se s nimi děje. 
16. Viz žaloba na MZ ČR ze dne 18. 7. 2016 na http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.cz/
17. Navrhujeme, aby správní orgán postupoval dle dle § 62 s. ř. s. a před šikanou dalších občanů si vždy nejprve vyžádal u MZ ČR a MDo informace (odborné studie), které dle Ministerstva dopravy možná existují, ale ani gestor to neví.  
18. Důkaz - příloha: Rozhodnutí Ministerstva dopravy ze dne 26.8.2016 č.j. 370/2016- Z106/4

Já, Josef Pospíšil, zmocňují k podání dodatku žaloby č.j. 59 A 19/2016 z důvodu důkazu diskriminace Josefa Pospíšila správním orgánem nevládní organizaci a asociaci Cannabis is The Cure, z.s. v zastoupení předsedy správní rady Dušana Dvořáka a ti toto zmocnění přijímají, což je doloženo podpisy níže.


……………………….                                                         ……………………….
Josef Pospíšil                                                       Dušan Dvořák


Příloha
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962
Konopí je lék, z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Policie ČR Olomouckého kraje
(zákon o informacích)
Policie ČR v Prostějově
(trestní podnět na Prostějovský večerník)
OS a OSZ Prostějov
(organizovaná zločinecká skupina)

Věc:  Reakce na výzvu policie ze dne 2. září 2016 č.j. KRPM -113133-2/ČJ-2016-1400PI k další domovní prohlídce ospělovské farmy konopí v roce 2016 a trestnímu podnětu na Prostějovský večerník za šíření poplašné zprávy článkem Dušan Dvořák založil marihuanovou sektu  - http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/15733-dusan-dvorak-zalozil-marihuanovou-sektu
1)    Stejně jako Okresní soud v Prostějově k žádosti o informace v Příloze 1 uvádíte, že jste informace Prostějovskému večerníku o plánované ospělovské konfiskaci 2016 nevyzradili, takže zbývá už jen ta banda zločinců a podvodníků na OSZ Prostějov, ti se ještě nevyjádřili
2)    Žádám tímto doplnit trestní podnět na Prostějovský večerník o pomluvu, neboť a) neexistuje jeden jediný důkaz, že jsem založil sektu, natož marihuanovou, b) neexistuje jen jediný důkaz, že jsem si založil výnosný byznys s marihuanou, c) neexistuje jeden jediný důkaz, že by konopí v lékárnách bylo levné, když v limitu vyhlášky stojí více než 50 tisíc Kč/měsíc, d) neexistuje jeden jediný důkaz, že jsem pěstoval marihuanu, e) neexistuje jeden jediný důkaz, že konopí v Ospělově způsobuje změněné stavy vědomí, f) neexistuje jeden jediný důkaz, že se konopná mast k terapii dělá pouze z technického konopí (míněno zřejmě neomamné konopí, každé konopí je technicky využitelné).
Ptáte se mne, aby doplnil žádost o informace na níže uvedené otázky:
1) Lze v souladu s § 28 TZ JINAK ochránit svůj život a zdraví, když  ne pěstováním a zpracováním konopí, lze snad jinak realizovat výzkum a ctít náboženskou svobodu?
2) Lze snad v souladu s § 31 ODST. 1 TZ JINAK garantovat celospolečenský prospěch?
3) Lze snad donekonečna lhát jako školáčci, že konopí je prekurzor, abyste nešli za ty zločiny do vězení? Copak si neumíte přečíst, co vám již v roce 2011 napsal také soudní znalec, že tím mrzačíte a zabíjíte lidi a Olgu Novotnou a nejen ji jste doložitelně zabili? Vám nedochází, že pácháte zločin a můžete skončit ve vězení?

Sdělte v souladu s veřejným přístupem k informacím, co na tom nechápete? Přesto se pokusím, věc dovysvětlit.
1)    Pokud vám lékař předepíše konopí a vy nemáte desítky tisíc Kč/měsíčně na konopí v lékárně, lze jinak než v krajní nouzi pěstováním a zpracováním konopí ochránit své zdraví a život a další ústavně garantovaná práva?
2)    Pokud lze získat pouze licenci na pěstování konopí dle nenotifikovaného § 24 ZoNL nenotifikovaným předpisem č. 50/2013 Sb., ale licenci na zpracování konopí na léčivo dle nenotifikovaného § 15, písm e) nikdo nevydává, lze jinak než přípustným rizikem realizovat výzkum cannabisterapie a léčivých genetik konopí?
3)    Pokud v Příloze 2 uvedení justiční mafiáni vědomě v rozhodnutí lžou, že konopí je prekurzor, což odporuje zákonu a judikatuře, že nařízení o prekurzorech bylo implementováno do ZoNL, což odporuje úmluvám a judikatuře, že ZoNL není technický předpis k výrobě konopí jako léku dle Směrnice, což odporuje úmluvám a veřejné databázi TRIS, aby ochránili prostějovské státní zástupce a soudce před vězením za spáchané zločiny doložené soudním znalcem (apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy doložena 1994) a paní Olga Novotná v procesu 2 T 104/2010 u OS Prostějov st. zástupci a soudkyni doložila lékařskou zprávu o mizejících nádorech a st.zástupci opětovně konfiskovali a konfiskovali a zakazovali spáchané zločiny vyšetřit, lze se domnívat, že na policii neumíte česky a nevíte, co je vaše zákonná povinnost? Na straně organizované zločinecké skupiny OSZ a OS Prostějov je doložen zločin, na mé straně prospěch, copak nemáte mentální způsobilost to posoudit a musíte se tou bandou zločinců nechat zneužívat? Copak nevíte, že v Norimberském procesu byli odsouzeni nejen organizátoři zločinu, ale jí jeho vykonavatelé, kteří se vymlouvali, že jen poslouchali rozkazy? 
Doufám, že jsem srozumitelný. Případně mne kontaktujte 
4.9.2016                                  Dušan Dvořák, MMCA, v.r.

Příloha 1
Prostějovský večerník 26.8.2016 v článku Dušan Dvořák založil marihuanovou sektu na http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/15733-dusan-dvorak-zalozil-marihuanovou-sektu uvedl, že policie opět v září zkosí konopí v Ospělově.
 
Pokud máte takový záměr ze strany OSZ a OS Prostějov a pouštíte PV informace, čili chystáte se za mediální podpory zneužít policii k páchání zločinu a chystáte se zkosit farmu v Ospělově, toto mi sdělte a kromě toho také to, jak můžete Prostějovskému večerníku pouštět informace a tento vědět dříve než poškození!

Jinak jde o šíření poplašné zprávy ze strany Prostějovského večerníku také vůči členům výzkumu a členům Evropské konopné církve, kteří tyto vzácné genetiky pro nemocné vysadili a budeme vás předem žádat odpověď na tyto níže uvedené otázky při vašem povědomí, že terapie konopím je v lékárně v limitu vyhlášky přes 50 tisíc Kč měsíčně z dovozu a 3x měně 1 tuzemská odrůda, kterou většina nemocných nežádá kvůli vysoké omamnosti a efektu, což je i tak cenově absolutně nedostupné a ti podvodníci v Prostějovském večerníku vědomě lžou a šíří poplašné zprávy, že je to láce a že konopí je marihuana a jak se živím prodejem marihuany apod. pomluvy. Namísto informování o důsledcích vašich zločinů a vzdělávání veřejnosti a osvětě. Nemyslím si, že hanácký bulvár musí být v demokracii synonymem novinářské špíny a  vědomé lži a manipulace s veřejností jako kdysi Stráž lidu a podobné novinářské žumpy, Téměř tisíc čtenářů článku PV za dva dny, to není bezvýznamné pomlouvání s Předžalobní výzvou PV již v roce 2012 za doložené pomluvy a návrhem řešení
Otázky OČTŘ před domovní prohlídkou
1) Lze v souladu s § 28 TZ JINAK ochránit svůj život a zdraví, když  ne pěstováním a zpracováním konopí, lze snad jinak realizovat výzkum a ctít náboženskou svobodu?
2) Lze snad v souladu s § 31 ODST. 1 TZ JINAK garantovat celospolečenský prospěch?
3) Lze snad donekonečna lhát jako školáčci, že konopí je prekurzor, abyste nešli za ty zločiny do vězení? Copak si neumíte přečíst, co vám již v roce 2011 napsal také soudní znalec, že tím mrzačíte a zabíjíte lidi a Olgu Novotnou a nejen ji jste doložitelně zabili? Vám nedochází, že pácháte zločin a můžete skončit ve vězení?
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962
Adresa: Konopí je lék,z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Příloha 2