Obecní úřad v Ludmírově k ospělovské obecní kapli Nanebevzetí Panny Marie v letech 2008 - 2018 k modlitbě ke svátku sametového sv. Estébáka dne 17.11.2018

Usnesení ze schůze zastupitelstva konané dne 24.9.2009 :

Zastupitelstvo schvaluje:
  • rozpočtové opatření obce č. 1/2009 a 2/2009, tak jak je uvedeno v příloze tohoto zápisu
  • rozpočtové změnu pro DD Ludmírov – dle přílohy tohoto zápisu
  • nové znění zřizovací listiny pro DD – dle přílohy
  • neuhrazení poplatku za přepis. Požárního auta – SDH Ospělov
  • nezapůjčení kaple bez přítomnosti faráře - Ospělov, p. Dvořák


Zastupitelstvo bere na vědomí :
  • krácení dotací pro rozpočet obce
  • využívání veřejné služby ze strany občanů
  • stav financování dokončení plynofikace Ospělov
  • diskusní příspěvky


Zapsala: Žáková Z.


 Starosta obce : Kuchař Jan

🔺


🔺
🔺🔺

🔺


🔺


🔺
🔺
🔺
🔺
🔺🔺🔺🔺🔺🔺