Zastupitelům obce ke zpěvům v ospělovské kapli na výročí okupace 21.srpna 2015

Vážené zastupitelky a zastupitelé střediskové obce Ludmírov. 

Zasíláme vám na http://ludmirov.blogspot.cz/ podklady s aktivními linky na důkazy k rozhodnutí o zákonnosti jednání starostky střediskové obce Ludmírov Jany Grézlové k odmítání zpřístupnění kaple Panny Marie Nanebevzetí v Ospělově občanům – žádost o vydání předběžného opatření dle správního řádu lze úřadům poslat následně, věříme, že nebude třeba.

Zasíláme vám na http://ludmirov.blogspot.cz/ fakta k obecní kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově (2004 – 2015), kde chceme opět natáčet filmový dokument, pořádat vigilie za zmrzačené a zabité spoluobčany v době míru, šířit hudbu, tělo, slovo a osvětu, nyní v pátek dne 21.  srpna 2015 od 19. 00 hodin před Nocí básníků na výzkumnické farmě léčivého konopí 798 55 Ospělov 6 , viz http://ospelov.eu/

Žádáme vás na základě níže uvedených důkazů vydat vaše osobní rozhodnutí a toto nám zaslat nejpozději do 18. května 2015 na email: artlanguagefactory@gmail.com servisní nevládní organizaci Art Language Factory nevládní organizace Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, která je významným investorem v Ospělově a jejichž společným právním zástupcem je mezinárodní asociace Cannabis is The Cure, z.s., člen Open Royal Academy. 

V Ospělově dne 26. dubna 2015 

Zmocněn k podpisu Dušan Dvořák, MMCA, v.r., investor a spolumajitel výzkumnické farmy v Ospělově, předseda správní rady Cannabis is The Cure, z.s. a organizátor Noci básníků.


Okupačním zpěvům kůru nebeského 21.srpna 2015 velí Terezie
Prenatální období rozpadající se kaple Nanebevzetí Panny Marie

Před vstupem obce Ospělov do Evropské unie čte 19. dubna 2004 tehdejší starostka servisní organizace pro ospělovskou kapli pro římskokatolický spolek, tzn. střediskové obce Ludmírov, dopis od předsedy spolku římských katolíků Jana Graubnera, ve kterém arcibiskup olomoucký starostce sděluje, že žádný kněz jiné víry nebo také občan nemá bez svolení římskokatolického faráře v Bohuslavicích v ospělovské kapli (v podstatě) co konat. 
Zjednodušeně řečeno, ochránce římskokatolických pedofilů v talárech a sutanách, tehdejší paní starostce Málkové napsal, že občané střediskové obce Ludmírov a další občané ČR a třeba i EU a Evropy budou obecní  kapli v Ospělově dotovat ze svého soukromého a veřejného rozpočtu pouze pro římské katolíky a jejich myšlení a činy posvěcené bohuslavickým farářem, prostor ke zklidnění a rozjímání či poslechu zpěvu a hudby etc. v kapli podle Jana Graubnera patří pouze římsko katolickému nazírání na Nanebevzetí Panny Marie. Taktéž teologické posouzení uměleckých a jiných výkonů v kapli je na faráři v  Bohuslavicích.
K  příběhu ospělovské kaple Nanebevzetí Panny Marie a její selektivní diferencované prohibice starosty obce Ludmírov v letech 2009 - 2015 dodejme, že bohuslavický farář dal v roce 2009 po konfiskaci výzkumnické farmy léčivého konopí manželům Dvořákovým svolení ke konání společného setkání v kapli Nanebevzetí Panny Marie, starosta obce Jan Kuchař ale k zamítnutí vydání klíčů od kaple napsal,že bez římskokatolického faráře nebude v kapli nic, protože bohuslavický farář v Ospělově v ten den nebude a že toto rozhodnutí schválili zastupitelé!
Příběh pokračuje po vstupu do EU a právu občanů pěstovat konopí a zpracovávat jej a distribuovat bez omezení obsahu THC k účelům pokusnickým a průmyslovým a bez hlášení úřadům až do 1.4.2013 (novelizace nenotifikovaným zákonem č. 50/2013 Sb. konopí do lékáren).


1.     28. září 2006 byla v Ospělově investicemi členů Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů (http://onafam.eu/ ) založena výzkumnická farma léčivých genetik konopí. Majiteli nemovitostí 798 55 Ospělov 6 jsou manželé Dvořákovi z Olomouce, spoluzakladatelé mezinárodního výzkumu a odborné asociace a společnosti Cannabis is The Cure (Konopí je lék). Oltář kaple je 33 metrů od severní paty pozemku farmy.

2.     28. září 2007 byl Dušan Dvořák požádán občany obce Ospělov (Josef Vysloužil a Milan Dolanský) o pomoc při jednání s obecním úřadem, který osobou starosty Jana Kuchaře nerespektuje žádosti občanů. Dušan Dvořák navrhl založit občanské sdružení Ospělov, s čímž souhlasili i další občané a dne 20. října 2007 celkem 16 mužů a žen schválilo stanovy a cíle spolku, zvolilo odpovědné osoby a založilo o.s. Ospělov (http://ospelov.cz/). Nejen manželé Dvořákovi prosadili opravu kaple a pořádání 1.ročníku Ospělovského kulturního léta, na což mj. zajistili nemalé investiční a neinvestiční dary.  

3.     6. ledna 2008 požádal Dušana Dvořáka v Ospělově soused a dnešní předseda kontrolního výboru ZO Ludmírov (Josef Popelka), který řadu vznešených či pokleslých níže uvedených úkonů iniciuje a kontroluje, o pomoc při léčbě otce s těžkou formou Parkinsonovy choroby, kdy byl otec po aplikaci zeleného prášku do května 2008 bez třasů a ztuhlostí a mohl chodit.

4.     Na Velký pátek rovnodennosti 21.března 2008 Dušan Dvořák zveřejňuje výzkum Konopí je lék na stránkách http://konopijelek.cz/ Mezi 77 signatáři právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu jsou kromě vědců, umělců, lékařů a právníků také tři občané obce Ospělov (manželé Dvořákovi a jejich soused Josef Popelka). 14. dubna 2008 dostává Dušan Dvořák od kolegy v Holandsku J. M. Nerada informaci o zdravici vědce Alberta Hofmanna této aktivitě.

5.     Spolek občanů o.s. Ospělov schválil svými zastupiteli ve výkonné radě 18.května 2008 do programové brožury k 1.ročníku Ospělovského kulturního léta a webu o.s. Ospělov dokument Kdo jsme, co chceme,  který Dušan Dvořák navrhl, kde mimo jiné vůči obecnímu úřadu Ludmírov stojí: „Podařilo se nám prosadit opravu kaple“.6.     Na výzkumnické farmě v Ospělově vyrostlo v roce 2008 celkem 77 rostlin konopí, stejně jako signatářů z 21.března 2008, ke kterým se během měsíce připojili také rektorka Univerzity Palackého Jana Mačáková a profesoři a docenti z celé republiky a přes 3 tisíce občanů do konce roku. Součástí 1.ročníku Ospělovského kulturního léta je na návsi obce 26.července 2008 přednáška a praktický seminář Konopí je lék s ukázkou výroby konopné masti, která kromě jiného uchrání občanům před amputací tzv. diabetickou nohu

7.     Již v roce 2008 občan sousední obce Kladky účastný na semináři Konopí je lék potvrzuje neamputaci končetiny (diabetik), ošetřující lékař léčbu kvituje pozitivně.

8.     Dušan Dvořák a Radomíra Dvořáková jsou v roce 2008 mecenáši založení 3 nevládních organizací (http://atelier-alf.eu/, http://konopi-je-lek.eu/ a http://art-language-factory.eu/) jako zřizovatelů vědeckovýzkumného pracoviště Edukativní konopná klinika v Praze, pro kterou je pro členy výzkumu ospělovské konopí určeno, viz také např. sdělení tajného agenta Národní protidrogové centrály.9.      V roce 2009 jsou do 21. března zahájeny přípravy na opravu kaple Nanebevzetí Panny Marie a ospělovský seminář Konopí je lék je z webu spolku o.s. Ospělov vymazán (v roce 2014 opět uveden), ač schválen k realizaci v roce 2008 včetně proplacení cestovného a zajištění dopravy lektorky z Jižních Čech, stejně jako byla vymazána ospělovská Noc básníků konaná v nově zbudovaném altánu na návsi bez jakýchkoliv veřejných podpor díky rovněž vymazanému programu Biografu Kovárna na výzkumnické farmě manželů Dvořákových (vše reinstalováno v roce 2014), viz archiv akcí 1. ročníku Ospělovského kulturního léta v roce 2008 na http://noc-basniku.blogspot.cz/2011/11/noc-basniku.html

10.  Policie poprvé 18. srpna 2009 konfiskuje farmu v Ospělově a obžalovává manžele Dvořákovi na 10 let do vězení,  http://www.legalizace.cz/2015/04/soudy-nesoudy-propagator-konopi-opet-zasel/ Přestože Dušan Dvořák pěstování konopí úřadům předem hlásí (ač do 100 m2  nemusí, viz § 29 ZoNL), v policejních protokolech ke konfiskacím je uvedena součinnost s (neoznačenými) občany Ospělova, kteří pěstování konopí v Ospělově policií aktivně oznamují, anebo se jménem a razítkem starosty obce hrubě nepravdivě a účelově u policie manžele Dvořákovi pomlouvají jako starosta Jan Kuchař pro trestní řízení za ospělovské konopí v lednu 2010 před druhou konfiskací farmy.

11. Starosta obce Jan Kuchař v září 2009 s odkazem na schválení rozhodnutí zastupitelstvem střediskové obce Ludmírov nepovoluje ekumenickou vigilii v kapli Nanebevzetí Panny Marie k paralelnímu otevření první občanské lékárny členů výzkumu pod názvem Konopná apatyka královny koloběžky první na Žižkově v Praze v galerii Jaroslavy Moserové na sv. Václava 28.září 2009 (první odborné pracoviště Edukativní konopné kliniky) a stejně tak jedná přes tolikero žádostí občanů starostka obce Jana Grézlová a oba starostové nikdy neumí doložit Krajskémuúřadu Olomouckého kraje kopii usnesení zastupitelstva střediskové obce Ludmírov, které členům výzkumu a jeho partnerům (žádalo cca 15 – 20 občanů od 11.září 2009 – 21.3.2015) nepovolují vstup do kaple Nanebevzetí Panny Marie a odvolávají se na neexistující usnesení  zastupitelů toto skutečně zakázat http://occupycannnabishempstreet.blogspot.cz/2012/08/reference-ivan-povar-pop-popic.html

12.  V roce 2010 je v Ospělově celkově dokončena rekonstrukce kaple, na které se občané  od roku 2000 podíleli svými dary materiálovými, finančními a prací, kdy z veřejných prostředků bylo formou dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje vyplaceno na rekonstrukci  ospělovské kaple cca 1 mil. Kč. Krajský úřad ani Úřad na ochranu hospodářské soutěže v letech 2011 – 2012 nevidí jednání starostů obce Ludmírov Kuchaře a Grézlové jednajících bez souhlasu zastupitelů jako porušení zákona nejen o obcích se schváleným využitím zrekonstruované obecní kaple pouze 2 dny v roce ke společnému setkání občanů, ale pouze a jen určitých právnických a fyzických osob (v srpnu spolku římských katolíků, v prosinci spolku o.s.Ospělov), každý, kdo má něco společného s výzkumem a Dušanem Dvořákem má vstup do kaple zakázán. Nepomohlo ani označit Dušana Dvořáka za Velekněze Ecumenical Cannabis Church, stejně jako nepomohly dopisy zastupitelům s důkazy extrémních radostí v obci Ospělov   http://occupycannnabishempstreet.blogspot.cz/2013/05/rozhodnuti-krajskeho-uradu-olomouckeho.html

13.  V roce 2012 je přes mnoho žádostí a jednání se zastupiteli s nemalými škodami starostkou obce Janou Grézlovou a předsedou kontrolního výboru Josefem Popelkou zmařeno natáčení dokumentu zNoci básníků, kdy nejen performance Lenky Klodové Joint manželů Dvořákových nesměly být veřejnosti v kapli Nanebevzetí Panny Marie zpřístupněny,občané Ospělova, střediskových obcí Ludmírova, okresu Prostějov a nejen Olomouckého kraje předali obecnímu úřadu protestní petici (farma byla již počtvrté zkonfiskována), http://occupycannnabishempstreet.blogspot.cz/2012/09/petice-proti-kriminalnimu-jednani.html

14. V roce 2013 a 2014 je ospělovská Noc básníků specifická osamělými esejemi a morytáty u Evropského soudu pro lidská práva a Evropské komise. Česká republika zakazuje poškozeným investorům, mecenášům a filantropům předně manželům Dvořákovým vstup k Soudnímu dvoru Evropské unie za zničený výzkum a neoprávněný zákaz výroby tinktur, čípků, spray a mastí z konopí s obsahem v rostlině konopí nad 0,3 % účinné látky THC (Dronabinol) atd., a to  od 1.4.2013 a přijetí zkorumpovaného zákona konopí do lékáren, http://ospelov.blogspot.cz/2012/12/ospelovske-aleluja-aktuality.html

15. Lékaři a také znalci od roku 2008 dokládají, že došlo konfiskacemi ospělovské farmy ke zločinům proti lidskosti. http://vlada-cr.blogspot.cz/2015/03/zadosti-vlade-cr-k-zastaveni-porusovani.html

16. Proto žádá nevládní organizace Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů (http://onfam.eu/ jako zástupce občanů a právnických osob Evropy, EU a ČR) zastupitele střediskové obce Ludmírov vydat usnesení k nachystání veřejnosti přístupnému koncertu a vigilii De profundis v ospělovské kapli v den výročí okupace 21. srpna 2015 a dát nejpozději 3 dny před akcí klíče od kaple panu Marku Zatloukalovi z Ludmírova, který je letitým dobrovolníkem a účastníkem festivalu Noc básníků v Ospělově, nebo je vydat přímo manželům Dvořákovým některým římskokatolickým, popř. komunistickým či fašistickým klíčníkem v Ospělově. 


 
Usnesení
ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Ludmírov,
konaného dne 30. 04. 20151.
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
Zahájení
Účetní závěrka DpS Ludmírov za rok 2014
Rozpočet DpS Ludmírov
Program obnovy venkova Olomouckého kraje
Výměna oken na DpS Ludmírov
Příspěvek na pořízení požární techniky
Základnová stanice v Ponikvi
Majetkoprávní záležitosti
Oprava místních komunikací
Oprava obecních budov
Různé
Diskuze
Závěr

2.
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Domova pro seniory v Ludmírově za rok 2014 a převedení hospodářského výsledku za rok 2014 do rezervního fondu v celé částce 386.748,77 Kč

3.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Domova pro seniory v Ludmírově na rok 2015 a rozpočet FKSP na rok 2015

4. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo na výměnu oken na DpS Ludmírov se společností SULKO Prostějov
5.
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci při výstavbě a zřízení veřejné komunikační sítě se společností O2 Czech Republic a.s.

6.
Zastupitelstvo schvaluje společnost Leonhard Moll RTS s.r.o. jakožto inženýrskou a realizační firmu.

7.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností O2 Czech Republic a.s. o nájmu části obecní budovy na parc. č. st. 52 v katastrálním území Ponikev, na dobu určitou, a to na dobu 10 let za nájemné ve výši 12 tis. Kč/rok.

8.
Zastupitelstvo schvaluje prodej nově vzniklé parcely č. 39/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Kadeřín paní Elišce Šteffkové, bytem Kadeřín 3, za cenu 20,- Kč/m2.

9.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo se společností Skanska a.s. na opravu místní komunikace v Ospělově k Dolanskému

10.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s Miroslavem Sloukou na opravu střešního pláště a klempířských prvků na obecní budově v Ponikvi.

11.
Zastupitelstvo schvaluje uspořádání zájezdu pro děti do ZOO Lešná.

12.
Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub RADOST, z.s., Barákova 23, 796 01 Prostějov.


Starostka: Jana GrézlováV Ludmírově dne 25.9.2009
Zastupitelstvo obce Ludmírov na svém zasedání dne 24.9.2009 rozhodlo:

Zastupitelstvo zamítá vydání klíčů od kaple. Po telefonátu s panem farářem Pejřem, který se omluvil, 
jelikož ve stejnou dobu má ohlášenu mši ve Hvozdě je vlastně konání bohoslužby v Ospělově nemožné 
a tudíž vydání klíčů bezpředmětné.

S přáním hezkého dne