ZO Ludmírov - usnesení ke kapli

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Obecní úřad  Ludmírov
Věc: žádost o informace dle zákona o informacích
Podle rozhodnutí starostky obce Ludmírov Jany Grézlové ze dne 19.6.2015 schválilo zastupitelstvo obce Ludmírov na svém jednání dne 18.6.2015 následující usnesení: „Zastupitelstvo obce Ludmírov neschvaluje změnu režimu užívání kaplí v obci Ludmírov“, což zřejmě implikuje, že jsou míněny všechny kaple ve střediskové obci Ludmírov, tzn. i obecní kaple v Ospělově. Viz http://ludmirov.blogspot.cz/2015/06/zo-ludmirov-usneseni-ke-kapli.html
1) Zašlete kopii usnesení a důvodové zprávy zastupitelstva obce Ludmírov, kterým byl kdy zastupitelstvem obce Ludmírov schválen v usnesení zastupitelstva odkazovaný režim užívání kaplí střediskové obce Ludmírov.
2) Zašlete kopii usnesení zastupitelstva nebo jiné rozhodnutí obce, kterým jsou formulována pravidla pro zapůjčení obecních objektů, jako například bývalé budovy školy v Ospělově, která je pravidelně o víkendech zapůjčována.  V případě, že žádná pravidla nejsou, sdělte podmínky, za jakých lze zapůjčit obecní majetek v Ospělově, konkrétně budovu bývalé školy, resp. některé zde uvedené a zapůjčované prostory.
3) Zašlete kopii dokumentu dokládající vlastnický vztah dřevěného altánu na návsi v Ospělově, který stojí na obecním pozemku a pokud je vlastníkem altánu obec, sdělte pravidla zapůjčování altánu zbudovaného ze dřeva, které předseda správní rady žadatele zajistil v roce 2008 zdarma od Pily Javořice pro pořádání kulturních akcí.
4) Sdělte, zda po pomlouvačném a křivopřísežném prohlášení exstarosty obce  Ludmírov Jana Kuchaře policii v roce 2010 k osobě předsedy správní rady žadatele přijalo zastupitelstvo obce žádané usnesení, že takováto prohlášení úřadům musí projít schválením zastupitelstvem či jiným korektivem, aby se podobné žalovatelné pomluvy deklarované jako názor obce neopakovaly, viz  http://ludmirov.blogspot.cz/2015/06/vyjadreni-starosty-obce-ludmirov.html  Pokud byl přijat nějaký režim a pravidla pro takovéto vyjádření obce, toto zašlete.
5) Sdělte, zda je pravdou tvrzení zastupitele obce Ospělov v zastupitelstvu obce Ludmírov ing. Josefa Popelky při místním šetření v roce 2015,  že to byl on, kdo navrhl směnu pozemků ve věci plotu mezi jeho pozemkem a výzkumnickou farmou manželů Dvořákových, kdy byla starostka obce osobně přítomna oběma jednáním v dané věci (v roce 2011 – digitální zaměřování a 2015 – místní šetření) a za obec stavebnímu úřadu Konice vyjádřila starostka v roce 2014 a 2015 souhlas s omezením práv majitelů výzkumnické farmy, kteří mají dané pozemky 40 let vydržené a daným zastupitelem žádané omezení jejich práv (změna trasy plotu) zamezí obcházení domu a ztíží jeho opravy nehledě na poničené křoviny a naprostou neužitečnost daného pozemku pro daného zastupitele. 

V Ospělově dne 24.června 2015                 Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 30. června 2015 14:37
Předmět: žádost o informace
Komu: ouludmirov@volny.cz, Obec Ludmírov <stludmirov@volny.cz>

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Obecní úřad  Ludmírov
Věc: žádost o informace dle zákona o informacích
Zašlete prosím elektronicky na tuto odesílací adresu zápis z jednání zastupitelstva s usnesením o schváleném ceníku obce při poskytování informací, viz  http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2011/03/Sazebník-úhrad-za-poskytování-informací2.pdf popřípadě odkažte na dané usnesní na webu obce


Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 30. června 2015 13:17
Předmět: Re: žádost o informace
Komu: Obec Ludmírov <stludmirov@volny.cz>

Zdravím, zašlete prosím rozhodnutí na tuto adresu, kam píšete a odkud vám byla žádost rovněž zaslána Pošlete prosím v doc, nikoliv docx, děkuji

Have a nice day, good health and well-being of permanent
Dušan Dvořák, MMCA
Cannabis not only cures cancer

Dne 29. června 2015 15:30 Obec Ludmírov <stludmirov@volny.cz> napsal(a):

Dobrý den,

sdělte, prosím, na kterou elektronickou adresu máme odeslat odpověď na Vaši žádost o informace ze dne 24. 06. 2015.
V případě, že budete trvat na odpovědi v listinné formě prostřednictvím České pošty, budeme předem žádat úhradu dle sazebníku zveřejněného na stránkách obce http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2011/03/Sazebník-úhrad-za-poskytování-informací2.pdf

S pozdravem

Jana Grézlová
Starostka obce Ludmírov

ccc