Rozkladová komise ministra vnitra a Přestupková komise MěU Konice

Důkazy znepřístupněné kaple Nanebevzetí Panny Marie z okupační Noci básníků a Založení Evropské konopné církve země Liberland v Evropě u Ospělova, Konopná číslo 6, CZ 79855 dne 21.srpna 2015 najdete
Postupně aktualizováno o další videa, reportáže a fotografie


Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Ministerstvo vnitra České republiky
Rozkladová komise ministra vnitra
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7

 elektronicky na vědomí

Městský  úřad v Konici
Přestupková komise
Č.j. PRR 70/2015
ŽIV 440/2015 MALVěc: Rozklad k rozhodnutí MVČR a žádost o přijetí předběžného opatření k výdeji klíčů od obecní kaple Panny Marie Nanebevzetí v Ospělově, středisková obec Ludmírov

Identifikace rozhodnutí MV ČR – viz emailové podání MV ČR v příloze
PID: MVCRX02K7FU3
Spis. značka: MV- 86567-14/ODK-2015
Ze dne 14.8.2015
Doručeno dne 20.8.1015
Odesilatel: M-NL-ODK
Odůvodnění:
  1. Dne 8.8.2015 jsme podali níže uvedené odvolání na rozhodnutí MV ČR ze dne 27.7.2015 č.j. MV- 86567- 9/ODK-2015.
  2. MV ČR se s tímto odvoláním vůbec nevypořádalo věcně. Přestože bylo doloženo opakované porušování zákonů starostkou obce Ludmírov , MV ČR sděluje, že obec může porušovat zákony a MV ČR do toho nemá co mluvit a ani neuvede přesný právní postup, jak se domoci ústavně a zákony garantovaných práv.
  3. Žádáme, aby rozkladová komise ministra věc právně posoudila a vydala předběžné opatření, které nařídí obci Ludmírov vydat klíče od kaple, neboť nám opětovně nebyla zpřístupněna kaple dne 21.8.2015, vznikla nám škoda cca 30 tisíc Kč spojená s natáčením filmu stejně jako v roce 2010, 2011 a 2012. O zpřístupnění kaple různé subjekty podílející se na výzkumu starostku obce žádaly od 9.4.2015

V Ospělově dne 24.srpna 2015 Dušan Dvořák, MMCA, správní rada

- povinnému poštou a elektronicky, na vědomí obec Ludmírov -

Zveřejněno na http://ludmirov.blogspot.cz/  


Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Ministerstvo vnitra České republiky
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Náměstí hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Městský  úřad v Konici
Přestupková komise
Č.j. PRR 70/2015
ŽIV 440/2015 MAL

Věc: Odvolání a stížnost na rozhodnutí MV ČR ve věci šetření střediskové obce Ludmírov ze dne 27.7.2015 č.j. MV- 86567- 9/ODK-2015 ([1])

Dne 4.8.2015 jsme obdrželi výše uvedené rozhodnutí MV ČR, ve kterém nám MV ČR opětovně sděluje, že obec neporušuje zákony ve věci zpřístupnění obecní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově.

Odvolání a stížnost  odůvodňujeme následovně:

1.     Rozhodnutí MV ČR bylo určeno fyzické([2]), nikoliv právnické osobě([3]), která byla podavatelem podnětu. Jde o neplatný právní úkon.

2.     MV ČR tak rozhodlo, ač bylo zpraveno, že starostka obce ke svému dlouhodobému ([4]) jednání znepřístupnit (některým) občanům a (některým) právnickým osobám, které se podílejí se na právním, přírodovědném a národohospodářském výzkumu „Cannabis is The Cure([5])/Konopí je lék([6])“ obecní kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělova i přes petici 60 občanů v roce 2012, kdy byla členům podavatele podnětu způsobena nemalá finanční škoda ([7]).

3.     MV ČR tak rozhodlo, přestože od počátku členové podavatele sdělují plánované programy v kapli a domáhají se práv a žádají zavedení rovných, zákonných a veřejně známých podmínek pro všechny občany.

4.     Kaple nebyla zpřístupněna ani v roce 2011 k vigiliím a pouti za kamaráda a básníka Ivana Martina Jirouse řečeného to Magora([8]), který byl ochoten jít do vězení za svobodu pro všechny v době bolševikova temna. Básník Jirous na ospělovské Noci básníků v roce 2010 recitoval([9]) a dlouhodobě vyjadřoval podporu občanskému odporu proti lůze zločinu, chamtivosti a konzumu v době sametového temna ([10]).

5.     Kaple Nanebevzetí Panny Marie je zrekonstruovaná za nemalé veřejné prostředky (cca 1 milion Kč), částečně také za soukromé prostředky a práci občanů. Oprava kaple byla v roce 2007 spoluiniciována rodinou jednatele podavatele podnětu.

6.     Starostka obce k obhajobě svého jednání vydává nepravdivá a neúplná rozhodnutí ve správním řízení a k tomuto jednání rovněž zmanipulovala 18.6.2015 zastupitele obce. MV ČR však označilo jednání střediskové obce Ludmírov za zákonné.

7.     MV ČR tak rozhodlo, přestože vědělo, že starostka po členech podavatele podnětu žádá, aby měli nejprve souhlas římskokatolické  církve, která nemá s předmětnou kaplí žádný právní vztah, do rekonstrukce kaple nevložila ani haléř, činí v kapli 1 akci v roce (slovy  jednu akci v kalendářním roce) a její rozhodnutí je zcela právně nevymahatelné.

8.     MV ČR vědělo, že starostka zmanipulovala zastupitele, kteří dne 18.6.2015 přijali usnesení, v němž uvedli, že obec neschvaluje změnu režimu užívání kaple. Když měla obec doložit podavateli podnětu a Krajskému úřadu Olomouckého kraje informace o předmětném režimu užívání kaplí, které vždy odmítala vydat, doložila rozhodnutí z roku 1935 zcela jiného právního subjektu, což starostce dne 21.7.2015 KÚOK vytkl ([11]), leč MV ČR toto jednání hodnotí jako zákonné.

9.     MV ČR si musí být dle uvedených podkladů vědomo, že tímto zneužíváním funkce starostka obce způsobuje občanům vymáhajícím svá práva útisk, omezování svobody vyznání, porušování svobody sdružování a shromažďování a poškozování cizích práv, nejen porušení přestupkového práva.

10.  Žádáme urgentně, aby Ministerstvo vnitra ČR a Přestupková komise v Konici nařídili starostce obce Ludmírov, aby nejpozději dne 21.srpna 2015 byla kaple podavateli zpřístupněna, a to nejen v souvislosti se zpěvy, performance a založením Konopné církve([12]) na Noci básníků dne 21.srpna 2015, ale též natáčení sekvence filmu k poctě zabitých([13]), umučených([14]), zmrzačených, zneuctěných, okradených a kriminalizovaných občanů v době sametové tmy ([15]). K čemu jinému je kaple, než k oslavě života. V důkazu číslo 15 vidíte na důkazech, jaké nezákonné zvůli kartelu „pilířů demokracie“ občané stojí. Žádný Islámský stát, protektorát gubernie Böhmen und Groß Cannabis Mähren. Měsíční cena terapie je i více než 50 tisíc Kč (slovy padesát tisíc korun českých na měsíc), druhou alternativou je v lepším případě pouze zneuctění, okradení a vězení.  


V Olomouci dne 8.8.2015                Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Na vědomí: Obecní úřad v Ludmírově, starostka Jana Grézlová a předseda kontrolního výboru a zastupitel obce Ospělov ing. Josef Popelka


Zveřejněno na http://ludmirov.blogspot.cz/  


[4] žádáno opakovaně marně od roku 2009
[14] http://obanskadvokacie.blogspot.cz/2012/02/vzpominka-za-zabitym-petrem-ladislavem.html
[15] http://svobodu.blogspot.cz/2015/08/ustavni-stiznost.html