Zamítavé rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zneužití dotace na rekonstrukci kaple obci k neoprávněné podpoře římských katolíků