Zákaz starosty/-ky obce Ludmírov zpřístupnit členům výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově od roku 2009 - 2015Rozhodnutí Policie ČR (16.10.2014) nešetřit nezměrné radosti v Ospělově v letech 2009 - 2014 najdete ZDE
1.  Petice 60 občanů ke zpřístupnění kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově je uvedena ZDE  Obecní úřad střediskové obce Ludmírov od roku 2009 osobou starosty/-ky obce zamítá členům výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure zpřístupnit obecní kapli k vigiliím a ekumenických setkáním k uctění památky zabitých, zmrzačených a zneuctěných občanů kriminálním jednáním České republiky v Ospělově v letech 2009 – 2015, což je doloženo na důkazech například také ZDE  

2.  Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje (přestupkové komise)  najdete ZDE. Jde o rozhodnutí č.j. KÚOK 97905/2015 (KÚOK/82293/2015/OSLKŽÚ-p/450) ze dne 3. 11.2015 odmítající zahájit se starostkou šetření přestupku ve věci kaple i přes vydávání nepravdivých a neúplných informací ve správním řízení a útiskem a poškozováním cizích práv. Vydávání nepravdivých a neúplných informací je doloženo v rozhodnutí Krajského úřadu OK, které najdete ZDE.  Jde o rozhodnutí ze dne 21. 7. 2015, kdy je KUOK potvrzeno nezákonné rozhodnutí starostky obce Ludmírov (nejen) ve věci kaple. Do 18. 6. 2015 starostka obce tvrdila, že zákaz zpřístupnit kapli schválili zastupitelé, což nikdy neuměla doložit ani krajskému úřadu. Od 18. 6. 2015 starostka obce v odmítnutí zpřístupnění kaple odkazuje na právně irelevantní dokument z roku 1935 o patřičnosti kaple římskokatolické církvi, což starostce kajský úřad vytkl, neboť jde o dokument jiného subjektu, než majitele kaple. V odkazu je dále uvedeno jedno z mnoha rozhodnutí KUOK (uvedeno ze dne 9. 5. 2013) přikazujícího starostce vydat informace ke kapli, resp. doložit usnesení zastupitelů, které zpřístupnění kaple zamítá, což nikdy nebylo pravdou, ač to bylo od roku 2009, resp. 2010 vždy uváděno starostkou obce jako argument odmítnutí zpřístupnění kaple 

3. Rozhodnutí Policie ČR (27. 8. 2015)  a OSZ Prostějov (14. 9. 2015) a KSZ Brno (20. 11. 2015) odmítající (opakovaně) věc šetřitv rovině přestupkového či tresního práva, nyní s odkazem na právně irelevantní dokument ke kapli z roku 1935, najdete ZDE 

4.   Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR najdete ZDE. Jde o rozhodnutí ze dne 11. 9. 2015. MV ČR přes doložené důkazy nezákonného jednání starostky obce vydáváním nepravdivých rozhodnutí ve správním řízení uvádí, že nemá právo nařídit obci zpřístupnit kapli, ani označit její jednání za nezákonné.  

5.  Rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž najdete ZDE  Rozhodnutí UHOS ze dne 31. 8. 2012 uvádí, že zneužití dotace na rekonstrukci kaple obcí ve formě neoprávněné veřejné podpory pouze pro římské katolíky, kteří ji navštíví jednou ročně, mohou šetřit pouze orgány Evropské unie.