Poslední žádost před podáním žaloby podaná na první adventní neděli dne 29. listopadu 2015

Legenda o znaku obce Ospělov - Milkov
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Obecní úřad Ludmírov


Věc: Žádost o informace ze zákona o informacích k obecní kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově v majetku střediskové obce Ludmírov


Finanční úřad potrestal Janu za její kameny - více  ZDE


Komentář k vlastní žádosti: Povinný byl odvolacím Krajským úřadem Olomouckého kraje poučen, že může na žádost rozhodnout jednoduchým ANO/NE, o což povinného pro účely chystané civilní žaloby na obec Ludmírov žádáme, komentáře může povinný uplatnit v soudním řízení. Pokud by však povinný jako členové asociace Open Royal Academy realizující výzkum Konopí je lék/Cannabis is The Cure, které je žadatel právní zástupce, preferoval zákony, dohodu, pravidla a zpřístupnění obecní kaple v Ospělově povolil i členům výzkumu Cannabis is The Cure/Konopí je lék, na žádost nemusí povinný reagovat, když zpřístupní kapli (vstup do kaple žádáme bez omezení a převzetí odpovědnosti tak jako v případě pronájmu obecní ospělovské školy, my však vždy s ohledem na práva a zájmy jiných občanů, žadatelů o zpřístupnění kaple, nebo osob vykonávajících rituální a náboženské účely či dbajících o čistotu a zkrášlení kaple nebo pořádajících v kapli jakékoliv vzdělávací, umělecké a kulturní akce). Rekapitulace: odpovědná osoba povinného se vždy žadatelům o zpřístupnění kaple zaštiťovala zakazujícím rozhodnutí zastupitelstva jako argumentem k znepřístupnění kaple a žádala po žadatelích svolující vyjádření subjektu (římskokatolické církve), který ke kapli nemá vůbec žádný právní vztah a na její opravu či provoz daný subjekt jakkoliv nepřispěl a v kapli se po opravách a rekonstrukci v letech 2009 -2010 za více než 1 milion korun z veřejných zdrojů konají pouze dvě veřejnosti přístupné soukromé akce.   
Sdělte
1)    Je pravdou, že byla obec Ludmírov prostřednictvím Obecního úřadu Ludmírov (dále jen povinný) od roku 2009 opakovaně informována, že konfiskacemi výzkumnické farmy konopí v Ospělově v letech 2009 – 2015 (viz http://konfiskace.blogspot.com/) došlo k  těžkému ublížení na zdraví včetně ublížení na zdraví s následkem smrti nevinných občanů zapojených do výzkumu (viz například soudní znalec dne 11. 5. 2011 http://octr-prostejov.blogspot.com/)?
2)    Je pravdou, že byl povinný od roku 2009 opakovaně informován, že zakladatelé odborné společnosti Konopí je lék,o.s. manželé Dvořákovi, kteří jsou majitelé výzkumnické farmy v Ospělově, byli v roce 2007 spoluiniciátory opravy obecní kaple v Ospělově a tento požadavek občanské sdružení Ospělov zaslalo povinnému (dvě otázky)?
3)    Je pravdou, že byl povinný od roku 2009 opakovaně informován, že vedoucí výzkumu a spolumajitel výzkumnické farmy v Ospělově Dušan Dvořák zajistil v roce 2008 pro vybudování altánu na návsi v Ospělově v majetku povinného, vybudování sezení pro letní kino (a případně i na opravu krovů kaple) dar dřeva od Pily Javořice v hodnotě více než 50 tisíc Kč a dar byl majetkově veden na občanské sdružení Ospělov (dvě otázky)?  
4)    Je pravdou, že od roku 2009 povinný opakovaně odmítá zpřístupnit obecní kapli žadatelům spojeným s výzkumem a osobou Dušana Dvořáka?
5)    Je pravdou, že byl povinný informován, že 60 občanů se svými identifikačními daty včetně občanů střediskové obce Ludmírov podepsalo v roce 2012 petici žádající kromě jiného také zpřístupnění obecní kaple v Ospělově?
6)    Je pravdou, že povinný nikdy neuměl doložit odvolacímu Krajskému úřadu Olomouckého kraje důkaz - informaci, že o zákazu zpřístupnění kaple rozhodovali zastupitelé?
7)    Je pravdou, že když v roce 2015 povinný odvolacímu Krajskému úřadu doložil k obhajobě usnesení zastupitelstva, v něž zastupitelé neschválili změnu režimu provozu kaple (o které nikdy nerozhodovali, poznámka žadatele), dokument o kapli z roku 1935 k obhajobě práv římskokatolické církve na obecní kapli a její zpřístupnění, odvolací orgán povinnému toto jednání vytkl a poukázal na fakt, že v případě daného dokumentu z roku 1935 jde o rozhodnutí jiného právního subjektu než je povinný?
8)    Je pravdou, že byl povinný opakovaně informován, že zákazem zpřístupnění kaple vznikají žadatelů také hmotné škody v souvislosti s nemožností natočit sekvence filmu (2012,2015)?
9)    Je pravdou, že byl povinný opakovaně informován, že zákazem zpřístupnění kaple porušuje povinný zákony a základní garantovaná práva a svobody a povinnému byl zaslán právní rozbor?
10)  Je pravdou, že byl povinný opakovaně žádán, aby vydávání stanovisek povinného úřadům k občanům probíhalo dle nějakých pravidel, aby nedocházelo k nepravdivým a hrubě pomlouvačným vyjádřením poškozujícím práva a občanů? Bylo jako důkaz pro stanovisko povinného k této věci odkazováno na konkrétní hrubě pomlouvačné rozhodnutí odpovědné osoby povinného v roce 2009 na manžele Dvořákovi pro trestní řízení ve věci údajné nedovolené výroby drog?


Dne 29. listopadu 2015                     Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady 


Podnět ze dne 3. prosince 2015 - studio Ganja academy

Krásný den,

Obracím se na váš úřad jako člen European Cannabis Church a člen přípravného výboru české Konopné církve, který měl dne 21. srpna 2015 produkovat a natáčet sekvenci filmu v Ospělovské kapli. V obci byl přítomen stejně jako v roce 2012 kameraman a zvukař producenta Jana Hrnčíře, leč kaple nebyla opět zpřístupněna. Což nás velice mrzelo, protože vnímáme kapli Nanebevzetí Panny Marie za významné a posvátné prostory. 

Měli bychom veliký zájem zde natáčet a provádět církevní rituály. Chci se tedy zeptat, jaké požadavky jsou třeba pro zpřístupnění kaple Nanebevzetí Panny Marie na pro natáčení dokumentu a církevní rituály. Sledoval jsem Váš web a tak bych Vás chtěl poprosit o zodpovězení pár dalších otázek, abych měl v celé věci jasno.

K vaší reklamě vánočního koncertu v ospělovské kapli dne 12. 12. 2015 na obecním webu http://www.ludmirov.cz/ a specificky pak na http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2013/03/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-koncert-v-Osp%C4%9Blov%C4%9B.pdf sdělte dle zákona o svobodném přístupu k informacím

1.    Kdo je pořadatelem, který pořádá dne 12. 12. 2015 akci v kapli v Ospělově, tzn. jaký subjekt má římskokatolickou církví, které objekt nepatří a nemá k objektu žádná práva, akci schválenu  jak obecním úřadem, tak církví.  
2.    Jakým právním úkonem pořadatel obci doložil, že římskokatolická církev s akcí souhlasí?
3.    V případě, že je pořadatelem akce obec, sdělte, jaké náklady z této akce obci vzešly včetně IT služeb k obecnímu webu, v případě, že není pořadatelem ani přispěvatelem akce obec, tyto administrativní a IT služby obce spojené s reklamou soukromé akce pro veřejnost odhadněte alikvótní částkou úkonů dle běžné taxy a stráveného času. 

Děkuji za Váš čas a pozornost, s pozdravem František Čermák.


František Čermák, 
nar. 19. 2. 1985, 
bytem Náměstí Přemysla Otakara II č.p.2, 
370 01 České Budějovice