Pozdravení a návrh na provoz kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově
Konopí je lék, z.s. , člen Open Royal Academy, IČ: 227 27 281, adresa Konopná apatyka královny koloběžky první, CZ 796 Ospělov 6, zastoupená předsedou správní rady a pastorem Konopné církve Miloslavem Tetourem, MCA a právní zástupce asociace Open Royal Academy, nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232, adresa ke korespondenci Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 799 00 Olomouc, zastoupená předsedou správní rady Dušanem Dvořákem, MMCA, veleknězem Evropské konopné církve


Starostka obce Jana Grézlová
Zastupitelé střediskové obce Ludmírov
Zaměstnanci obecního úřadu

Věc: Pozdravení z pouti Tour de Franz z Olomouce do Vatikánu za papežem Františkem s konopnou mastičkou z Ospělova na pomoc také těžce neurologicky postiženým dětem jako je v Olomouci dívenka v předškolním věku Lucinka Blaťáková spojená s žádosti o projednání níže uvedeného návrhu na provoz kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově na příštím Zastupitelstvu obce Ludmírov.

Vážená paní starostko a zastupitelé, vážení pracovníci obecního úřadu


Dovolte nejprve pozdravit vás společně z pouti do Říma za papežem Františkem s konopnou mastičkou a popřát vám pevné zdraví a hodně pohody. 


Neberte prosím za neuctivost zaslání pozdravení a návrhu elektronikou formou, pro kontrolu odkazů na internetu je to však o hodně praktičtější, levnější a v případě přeposlání návrhu zastupitelům a občanům také rychlejší. O přeposlání návrhu na projednání věci laskavě žádáme obecní úřad. 


Dovolte nám něco povědět o naší misi do Vatikánu s konopnou mastičkou z Ospělova a nakonec nevyslovenou a nežádanou prosbou o otevření kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově i jiným občanům a sborům v duchu Ekumeny, čili spolupráce. 


Jak možná od paní starostky víte, česká ŘK církev na žádosti členů výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) o zpřístupnění kaple roky nereaguje a zastupitelé obce 7 let od první konfiskace farmy v Ospělově podmiňují jako vlastník kaple souhlas někoho, kdo nereaguje a když v roce 2009 vydal farář ŘK církve souhlas, tehdejší pan starosta nesouhlasil a tvrdil, že pan farář ŘK církve musí být osobně přítomen. Bohužel u vlastníka (obec) vůbec neexistují pravidla pro provoz kaple a nejen v Ospělově! Kaple je opravena z veřejných a soukromých zdrojů, nepatří žádné církve, ale pouze a jen obci. 


Než sdělíme misi pouti, vězte, že bychom velmi rádi k 10 výročí koupě výzkumnické farmy v Ospělově, vstupovali do ospělovské kaple v míru se všemi občany. Můžeme připravit speciální programy pro členy ŘK církve, pokud bude zájem spolupracovat na oslavě božího díla, které nemá žádných církevních nebo snad náboženských hranic. 


Máme obci co nabídnout, zejména těžce postiženým spolu občanům a činorodým lidem, kvalitní konopné produkty dnešní zdravotnictví absolutně nedokáže v celé Evropě zajistit, nebo za ně po pracném získávání lékaře (13 pro ČR) platíte ze svého dle limitu vyhlášky č. 236/2015 Sb. v lékárně až přes 50 tisíc Kč/měsíčně a nesmíte si žádat než 4 holandské odrůdy konopí, ač máte lepší a účinnější. Nemravnost prvního stupně a popření všech právních úmluv a zákonů a ústavních garancí! Apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy (programová smrt bez poškození jiné tkáně) byla prokázána již v roce 1994!  


Proto je založena a od sv. Bastily 14. července 2016 se všemi náležitostmi předána k registraci česká Konopná církev, která je nyní ve druhém kole správního řízení k registraci ministerstvem kultury. Sídlo Konopné církve (KC) v Ospělově a ústava a další dokumentace KC je doložena na http://www.konopnacirkev.cz/

 
Obec byla informována s našim záměrem vybudovat v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově zlatý lavor pro diabetiky a mobilní hrachové podloží k modlitbě, stejně tak o vnějších a vnitřních freskách – vše po schválení návrhů nejprve v obci Ospělov a řádném projednání zastupitelstvem střediskové obce. 


Návrh zpřístupnění kaple v Ospělově máme dle velvyslanectví ve Vatikánu zaslat písemně na adresu vatikánského stolce, což můžete ověřit u paní asistentky velvyslance JUDr. et PhDr. Zuzana Válková, Velvyslanectví ČR při Svatém stolci/ Ambasciata della Rep. Ceca presso la Santa Sede, Via Crescenzio, 91 - 00193 Roma, tel. +39 066874696, fax +39 066879731, email: zuzana_valkova@mzv.cz  Adresa stolce: Prefettura della Casa Pontificia, 00120 Città del Vaticano, Fax: +39 06 6988 5863


Považujeme však za nutnost nejprve vaše svolení, neboť střediskovou obec zastupujete jako vlastník kaple. Do Vatikánu chceme zaslat návrh na generální spolupráci a kofinancování provozu kaple, pokud s českou ŘK církví o provozu kaple není řeč a odmítá komunikovat a zastupitelstvo toto jednání akceptuje. 


Máme zájem v kapli s citlivostí pro dané místo vybudovat také (inhalátorovou) zákristii jako diagnostický a terapeutický nástroj pro výzkum rakoviny plic, astmatu a vysokého tlaku. 


Věříme a víme, že když příští rok prokážeme terapeutický prospěch na rakovinu střev na jedné unikátně složené neomamné odrůdě konopí, kterou má každý občan právo pěstovat do 100m2/osobu bez hlášení Celní správě již od 1. 7. 2004 (5 členná rodina půl hektaru bez jakékoliv administrativy) a od roku 2014 toto konopí můžete činit v souladu s právem OSN (dle OSN již od roku 1961, platnost v ČR od r. 1965) a právem EU od 1. 5. 2004 a legální konopí pěstovat k účelům zahradnickým (viz §§ 29 a 5,odst.5 ZoNL), zpracované pak občany pro sebe v domácím nebo pro vývoz z obce v expertním prostředí formou oleje a čípku, věříme a víme, že o partnerství obce s lázeňskými domy nejen v Evropě nebude nouze.  


Prospěch pro občany je však mnohem vyšší, než jen jako reálná dostupnost dnes nejprodávanějšího léčiva v USA, nebo výměnný program rodin po Evropě, tam kde má, resp. bude mít smluvně Ospělov a další střediskové obce (penziony) partnerskou obec a lázně (barter). 


Než jsme vyjeli na pouť do Říma, rostly a dosud rostou s vědomím všech relevantních justičních a exekutivních orgánů v Ospělově 3 unikátní fenotypy odrůdy Charlota určené zejména na epilepsii a 5 druhů odrůdy Friedrich Nietzsche na řadu onemocnění, pro absenci výzkumu a srovnávacích studií nejlépe dle vzájemného poměru odrůd v interakci s daným člověkem a jeho onemocněním.  Současně probíhá v Ospělově test přírodních a chemických hnojiv a půda je zasetí ponechána ladem kromě zavlažování a přihnojení. U odrůdy Charlotta je sledováno dozrání v nadmořské výšce Ospělova při pozdní sadbě (extrémní obtíže při zajištění genetiky a všech tří fenotypů z Ameriky, Slovenska a ČR), cyklus dozrání lze naštěstí dokončit na podzim formou indoor. To vše za předpokladu, že si nebudou prostějovští soudci plést jako žáci zvláštní školy konopí s prekurzorem (chemickou látkou k výrobě chemických drog) a schvalovat cynickým hanáckým prokurátorům konfiskace v Ospělově. 


K vlastní pouti 


(Cyklo) Pouť Tour de Franz byla odstartována na  náměstí olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem dne 20. července 2016 od sousoší a známé želvy Ivana Theimera a je na videích zaznamenána na Facebooku na internetové adrese https://www.facebook.com/tdfranz/ na webu http://www.tourdefranz.cz/
Na stránkách Hanáckého večerníku v sekci Společnost vychází seriál o zákulisí pouti do Říma, kde byl pan Vlastimil Blaťák (otec postižené dívenky Lucie) přijat při generální audienci 10. srpna 2016 a předal papeži Františkovi cyklistický dres v barvách Vatikánu a nápisem na prsou Tour de Franz, viz http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/

 
Pomazání nohou papeži Františkovi a celé kurii konopnou mastí se nepodařilo s velvyslanectvím a vatikánským stolcem vyjednat – mají prázdniny a jsou pryč. Konopná mast však byla požehnána veleknězem ve Svatopetrském chrámu za dohledu připravujícího se pastora. Protože odborná společnost Konopí je lék, z.s. se letos opět svým sídlem vrátila do Ospělova, kde byla v roce 2008 založena (a s ní mají v Ospělově sídlo další dvě zřizovatelské nevládní organizace  Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF,z.s. a Art Langauage Factory,z.s. a právě probíhá přeregistrační řízení), dovolte, abychom roli společností v misi osvětlili, a uvedli, jaký může obci přinést prospěch. 


Konopí je lék, z.s. je společně s dalšími partnery asociace Open Royal Academy výrobce terapeutické konopné masti, která má obrovský terapeutický potenciál, pokud dodržíte celou recepturu. Recepturu vlastní výroby masti  jsme zveřejnili na www.konopijelek.cz Konopnou mast z květů a herby si však při dnešní legislativě nesmíte koupit (pouze ze semen) a vyrobí vám ji  v lékárně za cca 5 -8 tisíc Kč za malý 150 mil. kelímek,  když budete mít velké štěstí na lékaře a lékárnu. Jak můžete vidět z webu Tour De Franz, odborná společnost je oficiálním partnerem.


Rozvoj duchovního života a vědeckého pokroku přinese obci i celému regionu prospěch. Kvůli neinformovanosti a předsudkům vznikají zbytečná nedorozumění a rozepře, což je i případ dosud stále zavřené kaple v Ospělově. 


Jedním z mnoha dopadů pouti do Vatikánu (cca 1300 km), kterou celou absolvoval s doprovodným autem pouze Vlastimil Blaťák a Dušan Dvořák, je poznání, že kolem Ospělova by byla ideální testérská konopná cyklostezka Tour de Franz. Přestože poutníci s elektro koly neslezli z kol ani při největších stoupáních v Alpách a Apeninách, cesta z údolí Věžnice do Ospělova byla doprovázena slezením z kola a těžkým dechem. To, že právě cyklistům a sportovcům konopí svědčí, jsme se opakovaně přesvědčili. Elektrokola naopak vrací seniory a postižené do života. Může vzniknout velmi pěkná podpůrná sportovní tradice a programy kulturního léta mohou doprovázet oslavy dožínek v Ospělovské kapli.


Nuže k vlastnímu návrhu


Návrh na projednání na zastupitelstvu obce 

Věc: Text návrhu usnesení k provozu kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově: 

Obec Ludmírov ve spolupráci s ŘK církví zastoupenou pro provoz kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově spolkem/nevládní organizací/zastupitelem …… nebo v zastoupení/zmocnění  ……..  a KC zastoupenou odbornou společností Konopí je lék,z.s. dle §§ 441 O.Z. a k jednání dle stanov zmocněnou nevládní organizací Cannabis is The Cure, z.s. v zastoupení předsedy správní rady Dušana Dvořáka schvaluje od ….. do ……..  pilotní roční provoz kaple. Pokud se provoz kaple osvědčí a občané budou spokojeni (evaluace po 10 měsících pro vyhodnocení), bude po projednání s občany a zastupitelstvem za náklady jdoucí mimo rozpočet obce vypsána výtvarná, architekturní a designérská soutěž k rozvoji kaple, knihovny (svolí –li na samostatném jednání obec) a výzkumnické farmy. 

Provozní řád – návrh 

1.    Kaple je určena k duchovním, osvětovým a kulturním akcím a takto je otevřena občanům. Za provoz kaple za obec odpovídá ……., za ŘK církev za provoz odpovídá …… , za KC církev za provoz odpovídá Dušan Dvořák, 798 55 Ospělov 6.  

2.    O akcích v kapli jednají spolky dle vzájemné dohody, respektují zvyky, tradice a citlivost občanů vůči změnám, neshody jsou řešeny na zastupitelstvu obce.

3.    Čistota prostoru kaple prospívá všem a každý pořadatel setkání občanů v kapli jej respektuje a dodržuje.

4.    Každá akce v kapli je nejprve emailem zaslána ke zveřejnění na podatelnu obce, která jej zveřejní na webu obce a tradičně rozhlasem, vznikne-li obecní e-rozesílač, jsou občané o akcích v kapli informováni také takto.

5.    Spolky se aktivně podílí na financování provozu kaple.

6.    Akce v kapli je financována spolky a jejími členy, resp. členy církví. Za čistotu a předání klíčů obecnímu úřadu je odpovědný pořadatel. Jsou –li klíče od kaple dlouhodobě u zástupce pořadatele akce, existuje o tomto písemný doklad o převzetí.

7.    Obec o nákladech na provoz kaple informuje veřejně a upozorňuje pořadatele na změny související s provozními náklady a s jinými skutečnostmi.

Děkujeme vám za váš zájem se věcí zabývat a přizvat nás k zodpovězení vašich otázek na zastupitelstvo obce.

25. 8. 2016
Miloslav Tetour                                                    Dušan Dvořák
Konopí je lék,z.s.                                                  Cannabis is The Cure,z.s.