Obecní úřad střediskové obce Ludmírov po podpisu Úmluvy OSN o drogách a před její aplikací do právního řádu ČR po 10.12 1964 přijal na základě rozhodnutí ČR do do majetku střediskové obce kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově ve vlastnictví obcí Milkov - Ospělov se společným pudmistrem nejméně od roku 1781, školou o sto let později a kaplí od roku 1934 a deseti ústavními stížnostmi občana Ospělova po vstupu do Společenství dne 1. května 2004 a žádosti o zpřístupnění kaple od 11.září 2009 nejméně 33 x

Mezinárodní konference "Konopí jako lék" na Mezinárodní den lidských práv dne 10. prosince 1954 v Olomouci", výsledky vědeckých studií najdete na konopijelek.cz


Konopí je lék,z.s.
et Cannabis is The Cure,z.s. ke dni 10.12.2016

Dobrý den,

Zastupitelstvo obce Ludmírov na veřejném zasedání 15. 11. 2016 projednalo Váš dopis (cca 5 návrh řešení) ze dne 25. 08. 2016 .... Váš návrh usnesení k provozu kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově nebyl schválen.

tzn. ve věci zpřístupnění kaple Nanebevzetí v Ospělově marně žádané nejméně 7 občany obce a nejméně  12 občany okresu Prostějov a 33 občany Olomouckého a Jihomoravského kraje a hl. města Prahy zpřístupnit od 11. září 2008, resp. do 31.12.2016
S pozdravem

Jana Grézlová
Starostka obce Ludmírovx

xx

xx


x
x

x


x


x


x