Krajský úřad vyvrací opětovně nezákonné rozhodnutí MěU Konice o údajném nenabytí právní moci rozhodnutí ´KÚOK, analogicky s informace OU Ludmírov a Policie v Konici


xx


      Plot Josef Popelka 2016 x
xxx


xxx

Členové Open Royal Academy a zřizovatelé Edukativních konopných klinikAteliér ALF, z.s. IČ 226 80 101 (registrováno ČR po 31.1.2008). Sp. zn. L 18762 je ke dni 31.12.2016 vedena u Městského soudu v Praze. Právní zástupce dle §§ 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s. Datová schránka právního zástupce ID 4ex7c9p Adresa sídla od 14.5.2016 je Konopná apatyka královny koloběžky první, CZ 798 55 Ospělov 6. Jednatelé od 14.5.2016: František Slavík (Všetaty), předseda, Slavomil Boudný (Lomnice nad Popelkou), místopředseda Vladimír Dopita (Olomouc), člen správní rady. Jednatelé do 14. 5. 2016: Dušan Dvořák (Olomouc/Ospělov/Praha/EU), Radúz Šmahel (Praha), Jalub Balabán (Praha), Hana Mullerová (Praha), Veronika Bartoňová (Praha), Zbyněk Kopřiva (Praha), Jan Marie Bém (Praha) a Naomi Zamazalová (Praha).Sídlo do 31.12.2013 v Praze, do 14.5.2016 v Olomouci.

Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303 (registrováno ČR po 31.1.2008Sp. zn. L 8187 je ke dni 31.12.2016 vedena u Krajského soudu v Ostravě. Právní zástupce dle §§ 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s. Datová schránka právního zástupce ID 4ex7c9. Adresa sídla od 14.5.2016 je Konopná apatyka královny koloběžky první, CZ 798 55 Ospělov 6. Jednatelé od 14.5.2016: Josef Pospíšil (Olomouc), předseda, Jan Prokeš (Postřelmov), místopředseda /od 28.9.2016 zastoupen v době zahraniční stáže jednatelem Ateliér ALF, z.s. Vladimírem Dopitou (Olomouc)/, Marek Rybář (Praha), člen správní rady. Jednatelé do 14.5.2016: Dušan Dvořák a Radomíra Dvořáková (Olomouc/Ospělov/Praha, EU), Luboš Smékal (Olomouc), Robert Nováček (Moravičany), Veronika Prágerová (Olomouc/Praha), Milan Šimeček (Moravská Třebová), Martina Sedláčková (Přerov), Jana Dvořáková a František Dvořák (Olomouc). Sídlo do 10.12.2011 v Praze, do 14.5.2016 v Olomouci.

Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 (registrováno ČR po 31.1.2008).). Sp. zn. L 22019 je ke dni 31.12.2016 vedena u Krajského soudu v Brně. Právní zástupce dle §§ 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s. Datová schránka právního zástupce ID 4ex7c9pAdresa sídla od 14.5.2016 je Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6. Jednatelé od 14.5.2016: Miloslav Tetour (Třešovice), předseda Aleš Skřivánek (Olomouc), místopředseda, Vojtěch Karban (Ústí nad Labem), člen správní rady.Jednatelé do 14.5.2016: Dušan Dvořák a Radomíra Dvořáková (Olomouc/Ospělov/Praha, EU), Marek Saktor (Ostrava), Jana Budařová (Brno), Radek Matlach (Liberec), Juraj Kořínek (Praha) a Irina Hubeňáková (Frýdek – Místek). Sídlo do 14.7.2010 v Ospělově, do 14.5. 2016 v Praze (interně od 10.12.2013 do 14.5.2016 v Olomouci).

Supervize Open Royal Academy
Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 706 31 298 (registrováno ČR po 14.7.2000). Společenství je vedeno pod sp. zn. L 4845 u Krajského soudu v OstravěPrávní zástupce dle §§ 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s. Datová schránka právního zástupce ID 4ex7c9p Sídlo od 14.5.2016: Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Jednatelé Společenství od 14. 5.2016: Martin Očenášek (Lutín), předseda, Vanda Dvořáková (Olomouc), místopředseda/od 28.9.2016 Vandu Dvořákovou zastupuje v době zahraniční stáže předseda Art Language Factory, z.s. Josef Pospíšil (Olomouc)/ Vlastimil Blaťák, člen správní rady (Olomouc, Hanácký Večerník o.s. Lucy Team /od 15.19.2016 Vlastimila Blaťáka do konání Valné hromady zastupuje od jeho odstoupení z funkce předseda Cannabis is The Cure, z.s. Dušan Dvořák/)Jednatelé do 14.5.2016: Eva Klučková (Ústín), Miluše Přibylová (Olomouc), Zuzana Majerová (Olomouc), Dušan Dvořák (EU) a Aleš Skřivánek (Olomouc).Sídlo od založení v Olomouci.


Právní zástupce členů Open Royal Academy
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232 (registrováno ČR po 14.7.2004). Datová schránka: ID 4ex7c9p. Jednatelé od 14.5.2016: Dušan Dvořák, předseda od 14.7.2006, Ivan Chalaš, místopředseda od 10..12.2013, Hana Langová, člen správní rady od 14.5.2016Sídlo od 14.5.2016 Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc. Jednatelé do 14.5.2016: Nicolae Maxiuta (Moldávie), Matthew Zahradnik (Kanada), Štěfan Bakoš (Slovensko). Sídlo od založení v Olomouci.


Open Royal Academy (IČ: 22749250)
Jednatel: František Dvořák (Olomouc). Registrováno ČR dne 12. 03. 2012 (do 1.6.2013) po podání první ústavní stížnosti sp. zn. II.ÚS 664/12 vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure Dušana Dvořáka napadající nevymahatelnost ustanovení §§ 283 – 287 tr.z. ve věci cannabisterapie z evropského práva a práva OSN, netrestnosti výzkumu a produkce produktů pro cannabisterapii z unijního a českého práva a s návrhem na zrušení trestních ustanovení §§ 283 – 287 tr.z. (rozhodnuto s odkazem na prekurzor odmítnutím dne 13.4.2012). Registrováno ČR po předložení nenotifikovaného zákona č. 50/2013 Sb. Sněmovně dne 5.2.2012. Regrace ukončena třetí den po (první) notifikací konopné vyhlášky č. 221/2013 Sb dne 30.5.2013 v naléhavém režimu (v databázi TRIS pod vedena čj. 2013/0288/CZ od 19.6.2013, tzn. 2 měsíce po schválení nenotifikovaného zákona č. 50/2013 Sb. dne 1.4.2013. Registrace Open Royal Academy ukončena po podání daňového přiznání FÚ v Olomouci ke dni 1.6.2013.Ke dni 31.12.2016 je od 14.5.2016 František Dvořák exdozorčí rada Open Royal Academy a společně s manželkou Janou Dvořákovou, expředsedkyní Art Language Facory,z.s. jsou spoluzakladatelé ECC (21.8.2015) a staří KC (14.7.2016)Sídlo Open Royal Academy v letech 2012 -2013: Tylova 963/2, 779 00 Olomouc