Morytáty a legendy kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově

Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, člen asociace Open Royal Academy, člen European Cannabis Church a společně s Ateliér ALF, z.s. a Art Language Factory, z.s. zřizovatel Edukativní konopné kliniky, adresa: Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, GPS: 49.665468032, 16.8580184008, FB/HTPP/BLOGSPOT.COM konopijelek.cz 
 

KS v Brně - rejstřík sp. zn. L 12854
MěU v Konici - přestupková komise
o.s. Ospělov, IČ: 22691871 - podnikatel
Ing. Josef Popelka, ID:  rw84k4y

                                       Vážená paní, vážený pane

Obracíme se tímto na zastupitele obce Ospělov Ing. Josefa Popelku pod kontrolou rejstříkového soudu a veřejné moci projednávající podezření na porušení zákona Ing. Josefem Popelkou (798 Ospělov 25), úředníka stavebního úřadu MěU Konice a starostky obce Ludmírov, k němuž se tímto připojujeme jako poškození.  

Zničení hranice plotu výzkumnické farmy 798 55 Ospělov 6 za podpory nezákonně jednajícího úředníka stavebního úřadu v Konici a starostky obce Ludmírov nemůžeme přehlížet, zvláště když je doložitelné důkazy, kdo byl majitelem odřezaného a zcizeného plotu, který je již více než 3 roky předmětem stavebního řízení zahájeného na popud Ing. Josefa Popelky, aniž by dokončil původní plot (8 let!), kde letos odřezal stromy, které nebyly na jeho pozemku a nebyly jeho vlastnictvím. Odřezání dvou stromů čínské vrby na předzahrádce výzkumnické farmy Ing. Josefem Popelkou je dle sdělení policie v Konici ze dne 13.4.2017 rovněž v řízení u přestupkové komise.  

Obracíme se na Ing. Josefa Popelku prostřednictvím právního zástupce zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Cannabis is The Cure, z.s. s žádostí o vyjádření ve věci transformace občanského sdružení Ospělov.

Naši členové jsou zakladatelé, mecenáši a podporovatelé občanského sdružení Ospělov, ve kterém statutární orgán dlouhodobě neplní zákonné povinnosti, tzn. neprovedl transformaci dle občanského zákoníku. Přestože z veřejného rejstříku justice nevyplývá, že by Ing. Josef Popelka byl statutárním orgánem této právnické osoby (statutární orgán nebyl dosud stále ustanoven), obracíme se na Ing. Josef Popelku jako jednatele podnikatele o.s. Ospělov IČ 22691871, neboť tak je v živnostenském rejstříku veden k prodeji lihu ustanovenému v době nového občanského zákoníku (dne 8.4.2014) namísto povinností jednatele spolku provést transformaci.  Dovolujeme si tímto pod kontrolou veřejné moci zdvořile upozornit Ing. Josefa Popelku, že tyto dvě odlišné právní role zakládají vážnou právní kolizi, pokud nebude transformace urgentně provedena, zvláště pak za situace, kdy je Ing. Josef Popelka zastupitelem obce Ospělov a měl by mít jako první na starosti plnění zákonných povinností sloužící rozvoji obce Ospělov.  

Pokud je Ing. Josef Popelka tedy také statutárním orgánem spolku občanské sdružení Ospělov (nikoliv pouze podnikatelského subjektu IČ 22691871), dovolujeme si vám sdělit, že pokud od Ing. Josef Popelky neobdržíme do 3 dnů rozhodnutí do datové schránky našeho právního zástupce Cannabis is The Cure,z.s. ID 4ex7c9p, že již v květnu 2017 je jednání orgánu oprávněného transformaci provést, transformaci provedeme se zakládajícími členy.

Jak je Ing. Popelkovi i přestupkové komisi MěU v Konici známo, členské poplatky o.s. Ospělov byly Radomírou Dvořákovou zaplaceny na 15 let dopředu, když danou částku (půjčka 1.500 Kč) Ing. Josef Popelka nevrátil poškozeným manželům Dvořákovým, od který si peníze zapůjčil a pak je krajskému úřadu vyúčtoval v rámci dotace jako vrácené Dvořákovým a přestupková komise MěU Konice dělala, že neumí česky. Pozvánku na jednání o.s. Ospělov tedy od Ing. Josef Popelky očekáváme do 3 dnů  od doručení do ID 4ex7c9p

S ohledem na nepravdivé pomluvy, které po obci Ospělov o paní Radomíře Dvořákové, zakladatelce o.s. Ospělov a účetní spolku, šířil Ing. Popelka a s ohledem na jeho participaci na nezákonném znepřístupnění obecní kaple Nanebevzetí v Ospělově členům výzkumu od roku 2009 - 2017 s nezákonným vyjádřením participující starostky obce Ludmírov (cca 30x odmítnuto, petici za zpřístupnění kaple v roce 2012 podepsalo 62 občanů!), že o ospělovské obecní kapli rozhoduje subjekt, který k ní nemá žádná práva ani povinnosti cokoliv komukoliv v této věci sdělovat/povolovat či jakkoliv se vyjadřovat, a s ohledem na nepravdivé pomluvy v médiích o panu Dušanu Dvořákovi, dovolujeme si vám v příloze zaslat důkaz, že někteří úředníci jsou ochotny ke krytí těch, kteří nám škodí, dokonce riskovat vážné trestní stíhání a vyhazov z práce, kdy úřednice krajského úřadu nejen převzala od neoprávněné osoby k vyúčtování sbírku, ale dokonce na vyúčtování uvedla částku o 30 tisíc nižší, než byl příjem sbírky na účtu v bance....

Panu Ing. Josefu Popelkovi bude výzva doručena z datové schránky zmocněnce, nikoliv odborné společnosti Konopí je lék,z.s. Viz scan zmocnění s ověřenými podpisy na http://konopijelek.blogspot.cz/


Hezký den všem

Na 1. máje 2017

Miroslav Tetour, MCA, předseda

Zmocnění v souladu s § 441 za Cannabis is The Cure,z.s. také pro Ateliér ALF,z.s a Art Language Factory,z.s potvrzuje  

Mgr. Ivan Chalaš, místopředsedaPříloha

Dodatek trestního podnětu a žaloby - důkazy, 28.4.2017

Vědomě nepravdivé hrubé pomluvy Hanáckého večerníku (Vlastimila Blaťáka) od 10.7.2016 do 24.4.2017 na partnery Tour de Franz a především pak osobu vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The cure) Dušana Dvořáka, MMCA, což poškozuje všechny právnické osoby asociace, stejně jako dotčené fyzické osoby. Konkrétně také došlo ke změně obsahu článků a jejich naprosto odlišnému vyznění, konkrétně pak článků označených níže červeně několik měsíců po vydání, dále níže uvedené články o výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a Dušanu Dvořákovi dokládající důkazy o vědomých lžích majitele Hanáckého večerníku Vlastimila Blaťáka, které jsou smazány zcela, dále dokládáme reakce přímých účastníků a podporovatelů cyklopouti  a sbírky Tour de Franz k poslednímu zcela vědomě nepravdivému hrubě dehonestujícím článku ze dne 24.4.2017 na stránkách Hanáckého večerníku Zakulisi-tour-de-franz-24-24-co-se-stalo-po-navratu-aneb-vyderac-v-tymu

·         http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/akce-v-regionu/zakulisi-tour-de-franz-24-24-co-se-stalo-po-navratu-aneb-vyderac-v-tymu
·         http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/skandaly/sileny-konopny-veleknez-zaluje-vecernik-a-co-na-to-kozel
·         http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/skandaly/prostejovsky-soud-uznal-konopneho-pestitele-dvoraka-nesvepravnym
·         http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/skandaly/zazaloval-ministerstvo-kdyz-mu-neschvalilo-konopnou-cirkev-soud-zalobu-smetl-ze-stolu
·         http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/skandaly/vymyslel-si-neexistujici-akademicky-titul-mmca-ministerstvo-skolstvi-bude-konat
·         http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/skandaly/je-konopi-prekurzor-rychetsky-bude-nominovan-na-nobelovku-za-chemii
·         http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/skandaly/policie-na-flore-sebrala-dvoraka

Smazané články Vlastimila Blaťáka
na webu Hanáckého večerníku


23. 10. 2014, Olomoucký večerník
Dušan Dvořák: Je to především smrtící koktejl nezměrné tuposti  

18. 6. 2016, Hanácký večerník 
Soudci se budou zodpovídat za kriminalizaci pěstitelů konopí! 
 Co znamená rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu ČR jsme se zeptali konopného guru Dušana Dvořáka 
„Na webu je doloženo, že soudci tří senátů Nejvyššího soudu si vymysleli tyto lži:
1.    Konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog.
2.    Nařízení o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách, což vylučuje unijní i česká judikatura.
.......................................
Co teď plánujete?
„Vyhrát kafkovský proces. Léto už mám obsazené radostmi. 14. července 2016 na sv. Bastilu registrujeme v Praze Konopnou církev. 10. srpna 2016 si půjdu v Římě pro třetí křesťanské požehnání konopné masti přímo od papeže, kdy chci nejprve mast požehnat od protestantů a pravoslavných, protože tato silná mast z konopné herby, kterou v lékárně nesmíte dostat, dokáže mj. také zachránit končetiny diabetiků před amputací (v ČR přes 10 tisíc amputací ročně dle ÚZIS, poz. red.). .......Není jediný důvod tenhle zločin podporovat a oblbovat občany.“

1. 6. 2016, Hanácký večerník 
Je konopí prekurzor? Rychetský bude nominován na Nobelovku za chemii!
Konopný léčitel Dušan Dvořák z Olomouce odvrací s humorem sobě s vlastním nepochopitelná soudní rozhodnutí, která mu komplikují život a profesi. Podle výroku znalců v jeho kauzách je konopí prekurzor, což je ovšem logický nesmysl. Za tento výrok Ústavního soudu tak nominuje jeho předsedu Pavla Rychetského na Nobelovu cenu za chemii.
Nesmyslný výklad slova prekurzor, kterého se ústavní soudci v Dvořákově kauze dopouštějí, má samozřejmě devastující účinky na veškerou konopnou léčbu a všechny aktivity nejen sdružení Konopí je lék.

23. 4. 2016, Hanácký večerník 
Policie na Floře sebrala Dvořáka  
 Aniž by porušoval jediný zákon, opět skončil na policii. Dušan Dvořák rozbalil na Wolkerově ulici svůj petiční stánek s náborovou kampaní do své Konopné církve, aby ho v pátek na udání některého z všímavých komejdoucích přišla pozdravit Městská policie. Ta přivolala státní policii, a léčitel skončil na další tři hodiny na služebně....... Léčitel se tím odradit nenechal a v sobotu byl se stánkem na místě zase. Proti pátečnímu postupu policie sepisuje další stížnost.

 31. 3. 2016, Hanácký večerník 
Dvořák: Pěstování konopí je přece legální! 
Dušan Dvořák (1962) má po zveřejnění výzkumu Konopí je lék dne 21. 3. 2008 (konopijelek.cz) společně s manželkou zhruba 60 čísel jednacích u soudů v České republice a Evropě. Byl 6 x obviněn za těžký zločin (nedovolené výroby a distribuce drog.) Policisté mu v letech 2009 -2016 na farmě v Ospělově sklidili více než tunu konopí. Poté, co Dušan Dvořák doložil nevymahatelnost trestních zákonů na pěstování a zpracování konopí, se jej pokusila ČR zbavit právní způsobilosti a zavřít do blázince, v trestních řízeních mu dosud justice vydává neodůvodněné rozhodnutí. Ke dni rozhovoru vedl 33 aktivní soudních, trestních a správních řízení, z toho 7 trestních řízení za členy Konopné církve (právní argumentace) a 5 správních řízení za nevládní organizace podílející se na výzkumu.


25. 3. 2016, Hanácký večerník 
Dvořákovi smazaly v jeden den tři deníky blog, léčitel se nevzdává  

20. 3. 2016, Hanácký večerník 
Ministerstvo dalo Dvořákovi za pravdu: Potvrzujeme, že konopí není prekurzor!   


27. 1. 2016, Olomoucký večerník 
Lucince pomáhá konopná mast. Rodiče postižené holčičky ji ale musejí shánět pokoutně

11. 8. 2015, Olomoucký večerník 
Causa Dvořák: Je český zákon o návykových látkách ve věci konopí nevymahatelný?  
Dvořák výzkum zveřejnil v roce 2008 po judikátu nejvyššího soudu o netrestnosti léčby konopím. Nejvyšším soudem v roce 2008 osvobozená důchodkyně Mária Brodská však byla v roce 2011 za totožné jednání (pěstování a zpracování konopí) opětovně obviněna a v dubnu 2012 spáchala sebevraždu.  Od roku 2012 se Česká republika pokouší zbavit Dušana Dvořáka právní způsobilosti, od roku 2014 se jej snaží internovat v psychiatrické léčebně.

Z redakčního archivu: Otevřený dopis primátorovi ohledně akvaparku (leden 2006)
Seriál startujeme Otevřeným dopisem primátorovi města Olomouce z roku 2006, v němž se Dušan Dvořák vymezuje proti jeho financování z veřejných rozpočtů. Aktuálnost textu je i po více než deseti letech vysoká.


Reakce účastníků Tour de Franz a sponzora TDF na článek vydavatele Hanáckého večerníku ze dne 26.4. 2017 "Zákulisí Tour de Franz 24/24: Co se stalo po návratu aneb vyděrač v týmu..."


Od: Sandra Šilhanová 
Datum: 27. dubna 2017 22:03
Předmět: Re: Dotaz - že bych snad trpěl amnézií?
Komu: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Kopie: Společenství ONFAM <spolecenstvi.podpory.onfam@gmail.com>

Milý Dušane,
jelikož jsem jedním z mála očitých svědků událostí popisovaných v článku, nebudu rozebírat celkovou svou zkušenost s panem Blaťákem a osobní názory, ale pouze konkrétní nepravdy v uvedeném článku.

"Poslední skandál s "Konopnou církví" vyrobil před médii v Českých Budějovicích, a od té chvíle jsme na můj zásah nepotkali jediného novináře. Ti, co měli čekat v Rakousku a v Itálii, tam nečekali, protože jsem je všechny odvolal."

Není pravda, že by pan Blaťák kvůli komukoliv odvolával novináře. V Linci jsme čekali na novináře v hotelu cca 2 hodiny, pan Blaťák se vyjadřoval dost zklamaně, že nepřišli. Situace se opakovala na pár dalších místech v Rakousku, kde se měly konat tiskové konference.  Několikrát se vyjádřil, že obepsal spoustu radnic po cestě s informacemi o projíždějící Tour a měl v plánu tiskové konference. Asi nedává smysl, aby rušil konference a pak si po 10 dalších dní platil překladatele (Jirku Überalla), který měl tiskovky překládat. Také vzhledem k časovému pressu a kilometrům, které v každé etapě ujeli, mi to přijde jako dost odvážný konstrukt odvolávat novináře a pak na ně i s překladatelem "jako" čekat. Po několika neúspěšných čekání na novináře v Rakousku pan Blaťák dle svých vlastních slov tuto činnost vzdal, na základě toho i měnil trasu Tour oproti plánu, s tím, že novináři nemají zájem a nemá smysl na ně ve městech čekat.

"Stejně tak jsem odvolal domluvené noclehy na farách, protože skandál tohoto kalibru, aby začal dobrotivé faráře přesvědčovat na konopnou víru, prostě nebylo možno připustit ani omylem."

Nejsem si vědoma, že by jakékoliv ubytování na farách bylo domluveno a rušeno. Naopak "plán" ubytování byl velmi vágní. Od Lince dál bylo domlouvání ubytování svěřeno Jirkovi Überallovi, jelikož jako jediný ovládal jazyk a dokonce jsme se na nějakých farách byli ptát (neúspěšně, protože jsme se ani jednou nikomu nedoklepali) - nikdy jsme nedostali pokyn, že na fary máme zákaz, protože by byla ostuda. Ubytování se domlouvalo až konkrétní den, podle toho kam dvoučlenná Tour přibližně měla dorazit a po pár dnech převládly ze strany pana Blaťáka instrukce, že je třeba internet pro uploadování videí o Tour a sušit mokré prádlo, takže spíše penziony. 

"V Rakousku totiž polovinu etap nešlapal a nechal se vozit."

Pan Blaťák asi zapomněl, že na Tour nebyl sám, když si dovolí tohle napsat. Za celé Rakousko se Dušan vezl v autě pouze půlku jedné etapy a to navíc po boku přímo pana Blaťáka, který to vzdal také. Vím to dost dobře, v tom autě jsem seděla. Podrobnosti inkriminované jízdy autem: Po Linci byl po 3. dnech jízdy plánovaný volný den pro regeneraci sil. Pan Blaťák změnil plán a jelo se 5 dní v kuse (kolem 100km denně přes alpská sedla). 5. den v půlce etapy ve Villachu nás Dušan poprosil, ať ho vezmeme do doprovodného auta, že už to nezvládá. Tuto funkci doprovodné auto mělo od začátku přímo slovy pana Blaťáka - kdyby měl někdo problém, vezmeme ho do auta. To, že Dušan pokračuje zbytek etapy autem, okomentoval pan Blaťák slovy "Cože? To se snad posral!" O pár km dále jsme již nakládali do auta i pana Blaťáka, jelikož se spustila bouře století. 

"Měnili jsme řidiče a museli jsme dva dny zůstat v campu u Lignana. Ze dvou dnů ale nakonec byly čtyři, protože velekněz nemohl jet dál. Musel dopsat všechny žaloby."

Ano, měnili jsme řidiče, a ano, bylo to v campu i Lignana. To jsou jediné pravdivé informace. Na poradě "výměna řidičů" jsem byla já, Jirka Überall i Dušan Dvořák (tedy všichni), když pan Blaťák říkal, že já a Jirka odjíždíme autem do Olomouce hned, ať nás již déle pracovně neblokuje. V Olomouci předáme klíče druhému řidiči, který bohužel bude moci přijet až za 4 dny. Tuto informaci ostatně uvedl přímo pan Blaťák ve svém předchozím článku o zákulisí Tour de Franz, z etapy čekání v kempu:
http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/akce-v-regionu/zakulisi-tour-de-franz-10-24-dny-cesko-rumunskeho-pratelstvi
Dušan byl z představy čekání 4 dny v kempu dost nešťastný a pana Blaťáka prosil, ať vyjedou na kolech dřív a ujedou klidně jenom kousek, návrh byl zamítnut z důvodu nemožnosti převážet na kole a bez auta všechny věci a pan Blaťák rozhodl, že se bude 4 dny čekat a hotovo.
Zde moje svědectví končí, nemám problém je před kýmkoliv zopakovat.
Pravda a láska ať zvítězí :)
Sandra

Od: Sandra Šilhanová 
Datum: 28. dubna 2017 8:47
Předmět: Re: Dotaz - že bych snad trpěl amnézií?
Komu: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Kopie: Společenství ONFAM <spolecenstvi.podpory.onfam@gmail.com>

Milý Dušane,
ještě přikládám 2x printscreen z předchozích článků Ze zákulisí Tour de Franz, kde přímo pan Blaťák popisuje jak rozesílá 24 tiskových zpráv a další den 32 tiskových zpráv přímo po cestě v Rakousku, stějně tak fary, ale nikoho TDF nezajímá a novináři nepřicházejí. Tolik k tomu, že musel kvůli tobě zrušit tiskové konference i fary už za Budějovicemi.
K informaci "půlku Rakouska se vozil" doplním ještě o to, že jsi s námi jel v autě pár km z Klemsmunstrem, jestli je to i s tím Villachem půlka, tak Rakousko je menší země, než jsem myslela :)
Jinak doporučuji dělat printscreen článků a datovat, předpokládám, že to pan Blaťák promaže, až si na to sám vzpomene nebo ho někdo upozorní.
Hezký den, Sandra

Od: Martin Dindoš
Datum: 27. dubna 2017 9:10
Předmět: Re: Dotaz - že bych snad trpěl amnézií?
Komu: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Kopie: Společenství ONFAM <spolecenstvi.podpory.onfam@gmail.com>

Pan Blaťák je zvláštní člověk.
Každý jsme holt nějaký. Někdo víc a někdo míň. Blázen je svým způsobem každý z nás. Existuje krásná kniha o důležitosti a významu "šílenství" v dějinách lidstva a tam se o Blaťákovi a jemu podobných přisavkách moc nepíše......
Viz moje zkušenost sponzora akce, kdy mi faktura za dresy přišla nejdříve od Lucy Teamu a nasledně i přímo od výrobce dresů. Asi za dva měsíce po akci. Ta, co jsem zaplatil Lucy Teamu - byla jednou tak velká. Budiž sponzoring - jen škoda, že akce skončila mankem a ztrátou.
Výrobci jsem musel vysvětlit, že peníze již dostal pan Blaťák a výrobu mu zaplatí on. Celé to na mne dělá dojem, že výnosy inkasoval Lucy Team a náklady platila "sbírka".
U kufru auta v Českých Budějovicích jsem stál osobně a kromě semínek neomamné odrůdy Santika ve dvou sudech tam byli moje sponzorské dary pro farnosti - emulze EFFFI a česnekový extrakt Allivictus.
Dušan si velmi důkladně kontroloval celý baťoh, aby u sebe neměl ani miligram konopí a nezpůsobil tak po cestě nikomu problém. Stejně tak prohlédl své věci i v kufru auta.
Vlastně jsem Dušane rád, že je pan Blaťák takový "akční hrdina", ale pouze psaným slovem" - a ty jsi vůbec cestu přežil!
Chtěl se Tě fyzicky zbavit, utahat Tě, anebo Tě alespoň někam přivázat......
A Vatikán mu málem byl spolupachatelem! Minimálně jej naváděl. Nakonec pan Blaťák to asi bude muset u soudu prokázat a to budou mit kluci z ambasády a Vatikánu radost.
Že to s Tebou jako svobodomyslným člověkem a věčným rebelem není jednoduché víme. Ale pan Blaťák to neodhadl a zakope se do hrobu sám.
To co napsal nepotřebuje víc komentovat.
Zde jen fakta, které jeho bludy vyvrátí a situaci osvětlí.
Oblečení Dušane ze dne kdy jsme málem tančili tango na Svatopetrském náměstí mám na fotkách.
Stejně jako tu desku se jmény papežů.
Takovou vzácnost jako "smradlavý česnekový extrakt" by mne ani nenapadlo vylít do křtitelnic.
Naopak jsme krabičku Allivictu pokropili svěcenou vodou a tento allivictus dostal ode mne následně po OH v Riu Ondra Synek a jednu krabičku moje 91letá babička. V hloubi duše katolička a udělala ji velikou radost.
Zbytek považuji za ztrátu času a "distrakci". Pan Blaťák je jen kámen na tvé cestě Dušane a překážka Tvému poslání. Zvedl jsi jej, prozkoumal, zjistil jak je "prasklý a nepevný" a místo aby jsi jej zahodil, položil si jej na kraj cesty aby ještě víc nepraskal. Vděk nečekej.
On tam teď leží a vykřikuje..list konopí mu navozuje hákový kříž....a ty se zbytečně ohlížís zpět. Až budou to cestu asfaltovat, nikdo si na něj nevzpomene, bude to jen prasklý a nepevný kámen. Zahodí jej dál od cesty nebo rozdrtí na štěrk.
Karma je holt karma!
Martin


Návrh Vlastimila Blaťáka ze dne 24.6.2017 na mimosoudní vyrovnání

Od: Vlastimil Blaťák 
Datum: 24. dubna 2017 12:33
Předmět: Návrh na mimosoudní vyrovnání
Komu: Dušan Dvořák, Společenství ONFAM
Kopie: Open Royal Academy

Vážený pane Dvořáku,

Berte, prosím, tento e-mail jako návrh na mimosoudní vyrovnání. Zasílám jej e-mailem, protože Vaše poštovní adresa je neznámá, a jsem si jist, že e-maily čtete.

Dne 20.4.2017 odbor kontroly Olomouckého kraje schválil, a to bezvýhradně, vyúčtování veřejné sbírky Tour de Franz. Listinu jistě dostanete také.

Protože jste se v uplynulých měsících učinil opakovaně veřejná prohlášení o zpronevěře anebo chybném vyúčtování sbírky – část důkazního materiálu je přímo v e-mailech, které rozesíláte, část se nachází na vašich blozích (texty je zbytečné nyní mazat, dávno jsou archivovány), a tyto lži a pomluvy jste stačil rozesílat na všemožné adresy, pravděpodobně včetně Vatikánu, cítím se já jako fyzická osoba i já jako pořadatel Tour de Franz vaším jednáním zásadně a prokazatelně poškozen. Mimo jiné jste ale poškodil i Sdružení podpory olomoucké nadace filantropů a mecenášů, jejímž jménem jste tyto nepodložené pomluvy šířil.

Můj návrh mimosoudní dohody neobsahuje žádné finanční plnění z Vaší strany, a sestává z:
 1.       Vašeho písemného závazku již nikdy veřejně nekomentovat Tour de Franz, především ji nedávat do žádné souvislosti s Vašimi konopnými aktivitami, a to navždy, počínaje dneškem, to se týká nejen vás osobně, ale i všech „nevládních organizací“, v nichž jste členem;
2.       Vašeho písemného závazku zdržet se jakýchkoli veřejných komentářů o mé osobě, a to navždy, počínaje dneškem, to se týká nejen vás osobně, ale i všech „nevládních organizací“, v nichž jste členem;
3.       Vašeho písemného závazku obeslat všechny veřejné i církevní instituce, kterým jsme své pomluvy adresoval, omluvit se jim za Vaše nepravdivá prohlášení ohledně mé osoby a Tour, a to doložitelně, do 30 dnů, přičemž jakýkoli pokus o překroucení omluvy, její relativizování a podobně bude chápán jako nedodržení podmínky;
4.       Vzdát se členství ve Sdružení podpory olomoucké nadace mecenášů a filantropů, jejímž jsem k dnešnímu dni podle veřejného rejstříku (= rozhodná skutečnost) stále členem Správní rady, neboť jste tento spolek svým jednáním zásadně poškodil, a ještě před tím, než na členství rezignujete, iniciovat neprodleně návrh změny stanov ve smyslu zbavení se funkce obecného zmocněnce. Je v zájmu správní rady, aby s tímto krokem sama souhlasila – viz níže.
Věřím, že v souvislosti se škodou, kterou jste způsobil (nepokračování sbírky, která měla domluveno cca 30 čerpacích stanic na D1 a umístění kas, zrušení Tour de Franz 2017, a tak dále…) oceňujete mírnost tohoto návrhu, a především skutečnost, že neobsahuje žádný finanční požadavek.

Pokud byste s mým návrhem obratem bezvýhradně nesouhlasil (jinými slovy: nevzniká zde prostor ani pro jednání, ani pro komentáře, ani pro nic jiného…), a pochopitelně, pokud byste podmínky mimosoudní dohody doložitelně nerealizoval ve lhůtě 30 dnů počínaje dneškem, budu reagovat žalobou, a její součástí již bude nemalá finanční náhrada.

Současně bych vyzval všechny spolky, jejichž jménem jste jednal a které jste takto poškodil, aby se k žalobě na Vás připojily, protože v opačném případě by se staly spolupachateli trestného činu, s následky z toho plynoucími.

S pozdravem

Vlastimil Blaťák
Hanácký Večerník
vydavatel a šéfredaktor

Tel.: 739 664 567


Reakce na návrh VB na mimosoudní vyrovnání

Od: Dušan Dvořák
Datum: 25. dubna 2017 16:22
Předmět: Re: Návrh na mimosoudní vyrovnání
Komu: Vlastimil Blaťák <blatak@hanackyvecernik.cz>, redakce@hanackyvecernik.cz
Kopie: Společenství ONFAM <spolecenstvi.podpory.onfam@gmail.com>, olomouc@ctk.cz,
olomoucky@denik.cz, podatelna@osoud.olc.justice.cz, <arcibol@arcibol.cz>,
redolo@mfdnes.cz, openroyalacademy@gmail.com, olomouc@olomouc.cz,
epodatelna.policie@pcr.cz, posta@kr-olomoucky.cz, zurnal@upol.cz, rozhlas@ol.cro.cz


Vážený vydavateli hanácké  Stráže lidu a seriálu Tour de Franz Kafka 

K vašemu  návrhu dosvědčující akutní z justice a exekutivy se šířící infekční amnézii sděluji a posílám dál ke schválení a reflexi odpovědným a ilustraci přátelům a členům Společenství 

Trestní a přestupkové jednání a žalobu na vaši osobu, vaše noviny a vaše o.s. a korupci a podvody úředníků krajského úřadu a olomouckého rejstříku projednává z podnětu 5 právnických osob - členů Open Royal Academy - k dnešnímu dni od podání dne 17.1.2017
·         Z rozhodnutí KS a VS v Olomouci žalobu na vaši osobu a úředníky vede Okresní soud v Olomouci - žalovalo vás 5 právnických osob- členů Open Royal Academy, č.j. neznáme stejně jako některé vaše články, které jste vymazal na webu vaší  Strážné věže pravé hanácké víry, viz http://www.hanackyvecernik.cz/
·         Z rozhodnutí Policejního prezidia trestní podnět řeší Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje - hospodářská kriminalita, č.j. neznáme, viz partneři Tour de Franz na http://tourdefranz.cz/, kteří se k přestupkovému a trestnímu podnětu a žalobě připojili jako Konopí je lék,z.s. 
·         Z rozhodnutí 5 právnických osob, které vás žalovaly  projednává přestupkový podnět na vás a úředníky také Krajský úřad OK - odbor přestupků a odbor kontroly (mj. i na plnění zákonných povinností vaší Strážné věže reagovat na tiskovým zákonem garantované vydání opravy, které zcela ignorujete, stejně jako zcela  ignorujete dodržovat pravidla Společenství, které jste s úředně ověřeným podpisem uvedl respektovat, stejně jako nerespektujete zasílat tiskovým zákonem žádané výtisky krajské knihovně, abyste nemohl- jak rád činíte- mazat a měnit články dokazující vaši osvětu spřízněných hanáckých křováků a katolíků, viz archiv cenzury na Hané a za hnojem Hané na  http://nase-vase-olomouc.blogspot.cz/
Pokud jde o vaše tvrzení o řádném vyúčtování sbírky Tour de Franz za Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., které jste podvedl a okradl a zneužil funkce při správě svěřeného majetku a od 15.10.2016 již nejste jednatelem a sám jste odstoupil z funkce a odmítal komunikovat a psal osvětu ve Strážné věži, nezakládají se na pravdě, neboť na sbírkovém účtu nebylo, jak uvádíte se soudružkou úřednicí krajského úřadu 45 tisíc, ale o 30 tisíc víc a ještě jste si k pouti a  propagaci Tour de Franz do Říma za tanečníkem tanga a vyhazovačem momentálně ve funkci papeže půjčil - doložitelně - nejméně dalších 25 tisíc To nemluvím o více než 100 tisícové podpoře členů a partnerů Open Royal Academy a Konopné církve nebo přímo členy Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. 

S pozdravem "Když sušíš hubu, mysli na Texas" vás zdraví
Dušan Dvořák, MMCA
Konopí léčí nejen rakovinu, ale na lidskou blbost nestačí
http://www.konopijelek.cz/


Souhrnně

1.   Přestupková komise Konice pod č. j. ŽIV 440/2015/MAL/19 dne 4. 2. 2016 uvedla(najdete ZDE) novou právní argumentaci k odmítnutí spáchání přestupku starostkou střediskové obce Ludmírov Janou Grézlovou dle § 21 přestupkového zákona, neboť za vydávání nepravdivých rozhodnutí/informací/stanovisek ve správním řízení, které obec Ludmírov činí již 7 let, nelze vinit právnickou osobu! Starost/-ka obce je právnická osoba a věc spadá do kompetence Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Olomouckého kraje, rozhodla přestupková komise. Že o obecní kapli v Ospělově rozhoduje bez jakéhokoliv smluvního vztahu a schválení zastupitelstvem obce o určení majetků obce - svěřenému do společného majetku nové střediskové obce Ludmírov v šedesátých letech obcí Milkov - Ospělov - pouze subjekt XY na základě rozhodnutí daného subjektu XY (nikoliv obce Milkov-Ospělov) v roce 1935 je doloženo v rozhodnutí starostky obce dne 22.2.2016, kterénajdete ZDE  Může obec učinit ke svým majetkům monopol pro smluvně neošetřený subjekt XY vybízecí navíc k vraždění jinověrců, jako bylo dne 23.2.2016 doloženo Ministerstvu kultury ČR s důkazy ZDE   Stížnost Ústavnímu soudu č.j. II. ÚS 3196/15 ze dne 28.10.2015 (kaple bod 122) jeuvedena ZDE 


2. Opakované přikazující rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje střediskové obci Ludmírov ve správním (odvolacím/stížnostním) řízení č.j. KUOK 113075/2015 ze dne 31.12.2015 k informacím/ stanovisku/ usnesení obce Ludmírov v bodu 6 nepravdivého rozhodnutí obce ze dne 7.12.2015 k obecní kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově najdete ZDE (není důkaz, že kdy do června 2015 o pravidlech a zpřístupnění kaple jednali zastupitelé obce).

3.   Rozhodnutí obce Ludmírov ze dne 7. 12. 2015 potvrzující, že obec ví, že hrubě nezákonným opakovaným jednáním prostějovských státních zástupců a soudců (míněny konfiskace výzkumnické farmy Ospělov v letech 2009 -2015) došlo ke spáchání zločinů proti lidskosti na nevinných občanech, dále že obec obdržela petici 7 občanů obce Ludmírov z roku 2012 žádající obec zpřístupnit kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově a dále obec opětovné nepravdivé rozhodla, že o z (ne)přístupnění kaple a pravidlech provozu kaple do června 2015 rozhodovali zastupitelé obce, cožnajdete ZDE  

4.   Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č. j. KUOK 101712/2015 ze dne 18. 11. 2015 dokládající, že jednáním ve smyslu správního řízení se míní 1) Odvolací/stížnostní řízení žádosti o informaci (povinného) a 2) Vydání stanoviska (povinného) při žádosti o informaci najdete ZDE


5.   Rozhodnutí obce Ludmírov ze dne 4. 1. 2016 o zákonném limitu petentů obce (slovy tři občané obce Ludmírov) dle povinnosti limitu 0, 5% občanů obce dle § 16/2 písm. f) a g) zákona o obcích najdeteZDE

6.   Petice 60 občanů (7 z obce Ludmírov) ke zpřístupnění kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově je uvedena ZDE  Obecní úřad střediskové obce Ludmírov od roku 2009 zamítá členům výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure zpřístupnit obecní kapli k vigiliím a ekumenických setkáním k uctění památky zabitých, zmrzačených a zneuctěných občanů kriminálním jednáním České republiky v Ospělově v letech 2009 – 2015, což jedoloženo na důkazech například také ZDE  

7.   Dne 28.12. 2015 Přestupková komise Konice pod č.j. PRR 70/2015 k novým důkazům opětovně bez rozhodnutí toliko formou vyrozuměni uvedla, že neshledala ani nyní porušení zákona, aniž se vyrovnala s důkazy. K tomu: Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje (přestupkové komise)  najdete ZDE. Jde o rozhodnutí č.j. KÚOK 97905/2015 (KÚOK/82293/2015/OSLKŽÚ-p/450) ze dne 3. 11.2015 odmítající zahájit se starostkou obce šetření přestupku ve věci kaple i přes vydávání nepravdivých a neúplných informací ve správním řízení a útiskem a poškozováním cizích práv. Vydávání nepravdivých a neúplných informací je doloženo v rozhodnutí Krajského úřadu OK, které najdete ZDE.  Jde o rozhodnutí ze dne 21. 7. 2015, kdy je KUOK potvrzeno nezákonné rozhodnutí starostky obce Ludmírov (nejen) ve věci kaple. Do 18. 6. 2015 starostka obce tvrdila, že zákaz zpřístupnit kapli schválili zastupitelé, což nikdy neuměla doložit ani krajskému úřadu. Od 18. 6. 2015 starostka obce v odmítnutí zpřístupnění kaple odkazuje na právně irelevantní dokument z roku 1935 o patřičnosti kaple římskokatolické církvi, což starostce krajský úřad okomentoval jako dokument jiného subjektu, než majitel kaple. V odkazu je dále uvedeno jedno z mnoha rozhodnutí KUOK (uvedeno rozhodnutí ze dne  9. 5. 2013, viz zákonný limit zastupitelstvu obce k projednání petice do 90 dnů od podání) přikazujícího starostce vydat informace ke kapli, resp. doložit usnesení zastupitelů, které zpřístupnění kaple zamítá, což nikdy nebylo pravdou, ač to bylo od roku 2009, resp. 2010 vždy uváděno jako argument odmítnutí zpřístupnění kaple.

8.   Rozhodnutí Policie ČR (27. 8. 2015)  a OSZ Prostějov (14. 9. 2015) a KSZ Brno (20. 11. 2015) odmítající (opakovaně) věc šetřit v rovině přestupkového či trestního práva, nyní s odkazem na právně irelevantní dokument ke kapli z roku 1935, najdete ZDE 

9.   Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR najdete ZDE. Jde o rozhodnutí ze dne 11. 9. 2015 č. j. MV-132948-2/KM-2015. MV ČR přes doložené důkazy nezákonného jednání starostky obce vydáváním nepravdivých rozhodnutí ve správním řízení uvádí, že nemá právo nařídit obci zpřístupnit kapli, ani označit její jednání za nezákonné.  

10.   Rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž najdete ZDE  Rozhodnutí UHOS ze dne 31. 8. 2012 č. j. ÚOHS-D521/2012-16375/2012/420/VHo uvádí, že zneužití dotace na rekonstrukci kaple obcí ve formě neoprávněné veřejné podpory pouze pro římské katolíky, kteří ji navštíví jednou ročně, mohou šetřit pouze orgány Evropské unie.