Omluva a stížnost

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, předseda a statutární zástupce Cannabis is The Cure,z.s. zastoupený tímto zmocněním z důvodů letité diskriminace ve věci víry, názoru a zdravotního postižení asociací Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 26670232, Přichystalova 180/ 14, 779 00 Olomouc, a dle výpisu z rejstříku je plně oprávněn zmocnění předat a přijmout, což tímto činí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE
Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice
č.j: PRR 59/2017, sp. zn.: OVV 75/2017 MAL/7
do spisu
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
č.j. KUOK 87906/2017, sp. zn. KÚOK/74060/2017/OSR/856


Věc: Omluva a stížnost na průtahy a vědomě nezákonné rozhodnutí u přestupkového řízení ve věci zcizeného plotu pro účely nejen stavebního řízení


I. Omluva z jednání


Dušan Dvořák je předvolán ke svědecké výpovědi přestupku - spáchaného a nahlášeného jako trestný čin (škoda nad 5 tisíc Kč) téměř před rokem - dne 11. 10. 2017 v 14:00 hodin na MěU Konice a má vypovídat jako poškozený. V daný den však Dušan Dvořák nastupuje do Rehabilitačního sanatoria Darkov u Karviné a nemůže se jednání účastnit, což správním orgánům doloží samostatně.


II. Průtahy a vědomě nezákonné rozhodnutí


Přestupek je projednáván téměř rok od oznámení trestného činu spáchaného důvodně podezřelým Ing. Josefem Popelkou ve spolupachatelství - přestupkem postižitelném jednání – vedoucího stavebního odboru MěU Konice Ing. Němce (vědomě nepravdivé sdělení dne 29.11.2016, že stavební řízení je neaktivní a nenabylo právní moci, když bylo více než 2 měsíce pravomocné a navrhovatel stavebního řízení Ing. Josef Popelka měl časový prostor „vyřešit právní situaci“ znehodnocením a odstraněním plotu, se kterým si MěU nevěděl rady (míněno rozhodnutí KÚOK vracející 6.9.2016 věc MěU Konice řádně projednat) a starostky obce Ludmírov Jany Grézlové (vědomě nepravdivě uvádějící do správního řízení, že ze strany manželů Dvořákových nebyly Ing. Popelkovi dávány velkorysé kompenzační nabídky, a to přesto, že hranice plotu byla v uvedené trase nejméně 40 let, tzn. vydržený pozemek a plot byl ve vlastnictví manželů Dvořákových, což dne 1.6.2014 doložili do spisu stavebního řízení manželé Podračtí, dřívější majitelé 798 55 Ospělov 6).
Přestupek je současně projednáván správním orgánem MěU v Konici, který je důvodně ve střetu zájmu a podjatý, což však nebránilo KUOK věc vracet zpět MěU v Konici k projednání s tvrzením, že na úředníky se starostku se přestupkový zákon nevztahuje, přestože vydávali ve správním řízení nepravdivá svědectví. Viz rozhodnutí KÚOK č.j.: KUOK 91269/2017, sp. zn.: KÚOK/59811/2017/OMPSČ-P/450 a dále číslo jednací: KUOK 80532/2017 a sp. zn.: KÚOK/79206/2017/OMPSČ-P/450 .
Při ústním jednání projednávání jiného přestupku Ing Popelky MěU v Konici č.j: PRR 34/2017, sp. zn. OVV 41/2017 MAL/12 (viz níže v příloze) správní úřad ústy Mgr. M. Malého před 3 měsíci Duanu Dvořákovi přislíbil, že pokud je spáchaná škoda v tomto řízení nad 5 tisíc Kč, předá věc OSZ v Prostějově, což se evidentně nestalo a věc je projednávána jako přestupek s záměrem přestupkové řízení rok po spáchání činu ukončit a nechat vyšumět do ztracena.


III. Důvodnost pachatele


Plot byl odřezán od betonových patek a zcizen pouze a jen v trase stavebního řízení o změně trasy plotu na návrh Ing. Popelky řešeného s extrémními průtahy správního orgánu MěU v Konici a průtahy (4 měsíce od územního rozhodnutí dne 21.2.2017) předání spisu pro odvolací řízení na KUOK vedené pravděpodobně pod č.j. KUOK 87906/2017, sp. zn. KÚOK/74060/2017/OSR/856
Dle asi měsíc starého ústního vyjádření Ing. Popelky, který nepřistoupil na návrh Mgr. Dvořáka „zakopání všech sporů do země“, je podezřelým pachatelem (odřezání plotu a stromů) právě Dušan Dvořák, aby prý Ing. Popelku před všemi poškodil, a očernil což je zřejmě druh místního horáckého humoru zahájeného 12.1.2010 starostou Ludmírova tvrdícího policejnímu orgánu ve zprávě o pověsti, že si dne 17.4.2009 Dušan Dvořák rozřezal pneumatiky u auta zcela jistě sám, aby mohl místní horácký sbor čestných Rychlých šípů poškozovat a špinit….. Nejenže daný odřezaný a zcizený plot byl účinnou obranou Dušana Dvořáka v předmětném stavebním řízení, ale ten ani nedisponuje ŘP a automobilem, viz přílohy, aby navíc jako Samaritán na své náklady odvezl autem plot někam na skládku. Navíc umístění plotu za/mezi oběma domy je pro další Samaritány dosti nepřístupné.


IV. Výše škody


Kalkulace škody nemůže pominout více než dvě desítky hodin spojených s vymáháním práva a očekávaných hodin spojených s vymáháním práva, tzn. cca 25 hodin dosud + cca 25 hodin k finále postaveného plotu v původní hranici a ceně 200 Kč/ hod je jen 10 tisíc Kč na poškozených nehmotných právech.

Hmotné škody byly kalkulovány dle ceny obvyklé a dle kalkulace 50 bm uvedené na https://www.levne-pletivo.cz/ Konkrétně: Plot z čtyřhranného poplastovaného pletiva (zelené)
předmět
kód produktu
ks/m
cena za kus (bez DPH)
celkem (vč. DPH)
Napínací drát
3 ks
106,61 Kč
349,41 Kč
Očko na přichycení napínáku
6 ks
18,18 Kč
119,17 Kč
Opasek na přichycení napínáku
15 ks
23,97 Kč
392,81 Kč
Pletivo poplastované PVC - 160 cm - bez ND
8
50 m
48,76 Kč
2663,52 Kč
Plotový sloupek zelený - průměr 48 mm, výška 220 cm
8 ks
164,46 Kč
1437,38 Kč
Plotový sloupek zelený - průměr 48 mm, výška 280 cm
12 ks
176,90 Kč
2319,16 Kč
Poplastovaný PVC napínák
18 ks
19,01 Kč
373,83 Kč
Příchytka z PVC na napínací drát
50 ks
6,61 Kč
361,07 Kč
Vázací drát, poplastovaný - 1,4/2,0 mm, délka 50 m
1 ks
106,61 Kč
116,47 Kč
Vzpěra poplastovaná - výška 220 cm, 38 mm průměr
2 ks
147,11 Kč
321,44 Kč
Vzpěra poplastovaná - výška 280 cm, 38 mm průměr
4 ks
236,36 Kč
1 032,89 Kč
Beton C20/25 (včetně dopravy)

1 ks
1 800,00 Kč
2 070,00 Kč
Doprava montážního týmu

1 ks
1 440,00 Kč
1 656,00 Kč
Montáž plotu (vyhloubení děr, betonáž sloupků,
natažení a vypnutí pletiva)

50 m
360,00 Kč
20 700,00 Kč

CELKEM33 913,00 


Protože délka plotu je o cca 1/3 kratší, lze cenu odhadnout na cca 20 tisíc Kč.

V.
Poškozený očekává, že správní /odvolací správní orgán na základě všech uvedených skutečností předají věc k prošetření Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově k podání obžaloby.

Dne 5.10.2017 Dušan Dvořák, MMCA