Žádost o vyjádření k zpřístupnění kaple

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc, http://cannainsider.eu/

Římskokatolická farnost
Bohuslavice 1
79856

Na vědomí

Obecní úřad
Ludmírov 56
798 55


Věc: žádost o vyjádření k zpřístupnění kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově občanům

Sdělte prosím a zašlete v kopii rovněž na adresu podatelny Obecního úřadu v Ludmírově, zda má římskokatolická církev nějaké námitky k zpřístupnění obecní kaple občanům. Jak je vám známo, již pět let nám obecní úřad z rozhodnutí starostů odmítá zpřístupnit kapli, nově pak s odůvodněním, které nemá žádnou právní váhu, že se k věci má vyjádřit římskokatolická církev, které však kaple nepatří a s níž nemá obec žádný právní vztah. Jak je vám známo, ani když vaše církev v roce 2009 při první žádosti obecnímu úřadu o zpřístupnění kaple souhlasila, kaple nám nebyla zpřístupněna. Přesto jsme ochotni tento nezákonný požadavek starostky obce vyslyšet a předem děkujeme za vaše vyjádření. Dnešní žádost o zpřístupnění kaple dne 21.srpna 2015 podanou osobně na podatelně obecního úřadu najdete na http://ludmirov.blogspot.cz/2015/06/zadost-o-zpristupneni-kaple.html

S pozdravem
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

V Ospělově 3.června 2015

Podáno elektronicky a farnosti rovněž poštou s podpisem, odpověď plně postačuje zaslat
elektronicky. Děkujeme. 

Od: Bohuslavice u Konice, RKF <fabohuslaviceuk@ado.cz>
Datum: 4. června 2015 11:53
Předmět: Re: žádost o vyjádření k zpřístupnění kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově občanům

Dobrý den.
Tyto kapličky po vesnicích byly postavené občany v těch vesničkách pro soukromou pobožnost a shromažďování se věřících z těchto obci při přiležitosti májových pobožnosti, mši na pout, příp hody, resp. jiné církevní události.
Jsou to kapličky postavené jako kapličky římskokatolické vyznání, tož znamená můžou se tam konat modlitby čí obřady afirmované katolickou církvi nebo události (např. koncerty, jiné kulturní akce), které jsou církvi na nějaké urovní schválený (podle situaci někdy stačí farářem, někdy biskupem).
Podle zákona inventář obecních kapliček patří církvi.
Můžete podat žádost z popisem "kulturní akci" k schválení.
Kdyby obec dala souhlas, aby v kapličce se konaly obřady pohanské nebo jiného náboženství nebo světské bez dovolení církevní autority považuje se kapličku za "odsvěcenou", tak nemůžou se v něj konat křes´tanské obřady (v příp. Osíkova je to poutní mše sv. na Nanebevzetí Panny Marie, je to zasvěcení této kapličky, asi chapete že je ono strikté křesťanské, až silně katolické, což si nevymyslela církev, ale jednou věřící z této obce, kteří tu kapli postavili). Pan farář podle svého rozhodnutí měl by nárok, aby odvezl "inventář" kapli, to je např. oltář apod.
Je pravdou, že této kaple nepatří církvi. Možná je to zvlášní, ale obec vlastní kapli římskokatolického vyznání, proto je věci nějen dobrých mravu, ale i nějaké věrnosti dědictví minulosti respektovat charakter toho oběktu.
Tak např. funguje celá církev ve francii, kde majitelem všech kostelů je stát, příp. obce, ale uživání patří této církve, pro kterou tyto oběkty byly jednou postavený. 
S úctu
P. Paweł Zaczyk, administrátor farnosti Kladky, kterého tato věc se týká.

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc, http://cannainsider.eu/
 Římskokatolická farnost

Bohuslavice 1
79856

Na vědomí

Obecní úřad
Ludmírov 56, 798 55Žádáme o schválení náledujících akcí:
  • 21.srpna 2015 vigilie De profundis - uctění památky zmrzačených a zabitých zločiny orgánů činných v trestním řízení konfiskacemi ospělovské farmy cannabis, proslov - Dušan Dvořák, zpěvy - Terezie Palková, performnce  - Milan Kohout, současně natáčení filmu
  • Obecně dle dohody (zpravidla víkendy) - besedy, osvětové přednášky a videoprojekce na jak nejlépe pomoci sobě a druhým léčbou cannabis, zpěvy (spirituály, blues, šanson), omývání (zbytečně amputovaných) diabetických nohou - viz www.konopijelek.cz
  • Při získání většího obnosu finančníních prostředků (po dohodě s OU  Ludmírov) realizace vnějších a interiérových fresek a instalace zlatého lavoru k omývání nohou
Zašlete prosím přesnou citaci zákona, na něž odkazujete, a nějaký dokument, kterým by obec Ludmírov uznala, že majetek v kapli patří  římskokatolické církvi.Děkujeme. 


Pěkný den, stále zdraví a pohodu vám přeje

Dušan Dvořák, MMCA

V Ospělově 4.června 2015